Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 61
Rīgā 2022. gada 25. janvārī (prot. Nr. 4 12. §)
21-TA-904
Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu
Izdoti saskaņā ar  Pasta likuma   31. panta   otro daļu
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
termiņus un kārtību, kādā universālā pasta pakalpojuma sniedzējs pieprasa universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu (turpmāk – tīrās izmaksas) kompensēšanu no valsts budžeta;
1.2.
tīro izmaksu kompensēšanas termiņus un kārtību.
2.
Ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi tīro izmaksu apmēru par iepriekšējo kalendāra gadu, kurā universālā pasta pakalpojuma saistību izpilde ir radījusi zaudējumus (turpmāk – zaudējumi), universālā pasta pakalpojuma sniedzējs pēc tīro izmaksu apmēra apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30. novembrim iesniedz Satiksmes ministrijā pieteikumu tīro izmaksu kompensēšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajā apmērā (turpmāk – pieteikums).
3.
Satiksmes ministrija, pamatojoties uz iesniegto pieteikumu, nodrošina kompensācijas izmaksu universālā pasta pakalpojuma sniedzējam līdz kārtējā gada 20. decembrim.
4.
Šo noteikumu  2. punktā  minētās kompensācijas tiek izmaksātas no Satiksmes ministrijas budžeta programmas ''02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi''.
5.
Ja  Satiksmes ministrijas kārtējā gada budžetā attiecīgajam mērķim paredzētie valsts budžeta līdzekļi nav pietiekami, lai kompensētu šo noteikumu 2. punktā minētās tīrās izmaksas kārtējā gadā, un izmaksātā kompensācija par saistību izpildi ir bijusi mazāka nekā pieteikumā norādītā summa, starpību izmaksā līdz nākamā gada 31. janvārim.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits