Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 874
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 65. §)
21-TA-1726
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma
66. panta trešo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 36. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 161. punktu šādā redakcijā:
"161. Šo noteikumu 7., 8. un 9. nodaļa kadastrālās vērtības aprēķinam stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī. Kadastrālās vērtības aprēķinā līdz 2024. gada 31. decembrim piemēro Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumu Nr. 305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" VIII, IX, X, XI, XII un XIII nodaļas normas, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns