MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1824
Ministru kabineta paskaidrojumi par blakus sūdzībām lietās Nr. A420270121, A420270221, A420261321, A420266821, A420272521, A420265921, A420268721, A420265921 
1. Apstiprināt veselības ministra iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai apgabaltiesai par blakus sūdzībām lietās Nr.A420270121, A420270221, A420261321, A420266821, A420272521, A420265921, A420268721, A420265921.
2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumus un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.