Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 132
Rīgā 2022. gada 22. februārī (prot. Nr. 9 6. §)
21-TA-763
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu
I.Vispārīgais jautājums
1.
Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
II.Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi
2.
Eksāmeni notiek:
2.1.
latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa – 2023. gada 16. maijā, mutvārdu daļa – 16., 17., 18. un 19. maijā;
2.2.
matemātikā (rakstiski, centralizēti) – 2023. gada 24. maijā;
2.3.
vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa – 1. un 2. jūnijā;
2.4.
starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.
3.
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:
3.1.
latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 8. jūnijā;
3.2.
matemātikā (rakstiski, centralizēti) –  2023. gada 13. jūnijā;
3.3.
vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 15. jūnijā;
3.4.
starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā.
III.Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi
4.
Centralizētie eksāmeni notiek:
4.1.
svešvalodā:
4.1.1.
angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 9. maijā, mutvārdu daļa – 9., 10. un 11. maijā;
4.1.2.
angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 9. maijā, mutvārdu daļa – 11. un 12. maijā;
4.1.3.
franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 10. maijā;
4.1.4.
vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2023. gada 11. maijā;
4.1.5.
krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2023. gada 12. maijā;
4.2.
matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 15. maijā;
4.3.
kultūrā un mākslā (rakstiski) – 2023. gada 17. maijā;
4.4.
vēsturē (rakstiski) – 2023. gada 19. maijā;
4.5.
latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;
4.6.
latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, mutvārdu daļa –  24. un 25. maijā;
4.7.
ģeogrāfijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 25. maijā, praktiskā daļa – 26. maijā;
4.8.
bioloģijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;
4.9.
programmēšanā (rakstiski) – 2023. gada 31. maijā;
4.10.
dizainā un tehnoloģijās (rakstiski) – 2023. gada 2. jūnijā;
4.11.
ķīmijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, praktiskā daļa – 6. jūnijā;
4.12.
sociālajās zinātnēs (rakstiski) – 2023. gada 7. jūnijā;
4.13.
fizikā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 8. jūnijā, praktiskā daļa – 9. jūnijā.
5.
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot centralizētos eksāmenus noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:
5.1.
svešvalodā:
5.1.1.
angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
5.1.2.
vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
5.1.3.
franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
5.1.4.
krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
5.1.5.
ja izglītojamiem nepieciešams kārtot eksāmenu divās svešvalodās, tad otrajā svešvalodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 22. jūnijā;
5.2.
matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 14. jūnijā;
5.3.
latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 16. jūnijā;
5.4.
vēsturē (rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā;
5.5.
bioloģijā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
5.6.
kultūrā un mākslā (rakstiski) – 2023. gada 21. jūnijā;
5.7.
ķīmijā (kombinēti) – rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2023. gada 26. jūnijā;
5.8.
sociālajās zinātnēs (rakstiski) – 2023. gada 27. jūnijā;
5.9.
fizikā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 28. jūnijā;
5.10.
ģeogrāfijā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 29. jūnijā;
5.11.
dizainā un tehnoloģijās (rakstiski) – 2023. gada 30. jūnijā;
5.12.
programmēšanā (rakstiski) – 2023. gada 3. jūlijā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece