Noteikumu projekts

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Ministru kabineta noteikumi Nr. 132
Rīgā 2022. gada 22. februārī (prot. Nr. 9 6. §)
21-TA-763
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu
I.Vispārīgais jautājums
1.
Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
II.Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi
2.
Eksāmeni notiek:
2.1.
latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa – 2023. gada 16. maijā, mutvārdu daļa – 16., 17., 18. un 19. maijā;
2.2.
matemātikā (rakstiski, centralizēti) – 2023. gada 24. maijā;
2.3.
vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa – 1. un 2. jūnijā;
2.4.
starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.
3.
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:
3.1.
latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 8. jūnijā;
3.2.
matemātikā (rakstiski, centralizēti) –  2023. gada 13. jūnijā;
3.3.
vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 15. jūnijā;
3.4.
starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā.
III.Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi
4.
Centralizētie eksāmeni notiek:
4.1.
svešvalodā:
4.1.1.
angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 9. maijā, mutvārdu daļa – 9., 10. un 11. maijā;
4.1.2.
angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 9. maijā, mutvārdu daļa – 11. un 12. maijā;
4.1.3.
franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 10. maijā;
4.1.4.
vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2023. gada 11. maijā;
4.1.5.
krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2023. gada 12. maijā;
4.2.
matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 15. maijā;
4.3.
kultūrā un mākslā (rakstiski) – 2023. gada 17. maijā;
4.4.
vēsturē (rakstiski) – 2023. gada 19. maijā;
4.5.
latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;
4.6.
latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, mutvārdu daļa –  24. un 25. maijā;
4.7.
ģeogrāfijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 25. maijā, praktiskā daļa – 26. maijā;
4.8.
bioloģijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;
4.9.
programmēšanā (rakstiski) – 2023. gada 31. maijā;
4.10.
dizainā un tehnoloģijās (rakstiski) – 2023. gada 2. jūnijā;
4.11.
ķīmijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, praktiskā daļa – 6. jūnijā;
4.12.
sociālajās zinātnēs (rakstiski) – 2023. gada 7. jūnijā;
4.13.
fizikā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 8. jūnijā, praktiskā daļa – 9. jūnijā.
5.
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot centralizētos eksāmenus noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:
5.1.
svešvalodā:
5.1.1.
angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
5.1.2.
vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
5.1.3.
franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
5.1.4.
krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
5.1.5.
ja izglītojamiem nepieciešams kārtot eksāmenu divās svešvalodās, tad otrajā svešvalodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 22. jūnijā;
5.2.
matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 14. jūnijā;
5.3.
latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 16. jūnijā;
5.4.
vēsturē (rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā;
5.5.
bioloģijā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
5.6.
kultūrā un mākslā (rakstiski) – 2023. gada 21. jūnijā;
5.7.
ķīmijā (kombinēti) – rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2023. gada 26. jūnijā;
5.8.
sociālajās zinātnēs (rakstiski) – 2023. gada 27. jūnijā;
5.9.
fizikā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 28. jūnijā;
5.10.
ģeogrāfijā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 29. jūnijā;
5.11.
dizainā un tehnoloģijās (rakstiski) – 2023. gada 30. jūnijā;
5.12.
programmēšanā (rakstiski) – 2023. gada 3. jūlijā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece