MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-469
Rīkojuma projekts "“Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 20, Daugavpilī, valstij piederošās 3/8 domājamās daļas atsavināšanu”
 "
1.
Pieņemt iesniegto projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.