Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 446
Rīgā 2023. gada 8. augustā (prot. Nr. 38 85. §)
23-TA-1893
Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto, piecpadsmito un sešpadsmito daļu 
Izdarīt Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 77., 136. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 392. punktu šādā redakcijā:
"392. Šo noteikumu 241. punktā noteikto ģeotelpisko iesniegumu 2023. gadā lauksaimnieks iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2023. gada 15. jūnijam. Ja ģeotelpisko iesniegumu iesniedz pēc 15. jūnija, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam, summu, ko atbalsta saņēmējs būtu tiesīgs saņemt, samazina par vienu procentu par katru nokavēto darbdienu vai par 10 procentiem, ja nokavēto darbdienu skaits pārsniedz 10."
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs D. Šmits