Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 850
Rīgā 2021. gada 17. novembrī (prot. Nr. 75 56. §)
21-TA-789
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) finansējumu 873 348 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu, tai skaitā:
1.1.
par medicīniskā inventāra un tā rezerves daļu iegādi – 38 408 euro;
1.2.
par medicīniskās gāzes (skābekļa) iegādi un medicīniskās gāzes  (skābekļa) balonu nomas pakalpojumiem – 39 372 euro;
1.3.
par medicīnisko atkritumu savākšanas, izvešanas un utilizācijas pakalpojumiem – 18 365 euro;
1.4.
par operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu rezerves daļu iegādi  – 161 761 euro;
1.5.
par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu medicīniskā  aprīkojuma iegādi  – 528 873 euro;
1.6.
par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu pārvestajiem pacientiem  – 86 569 euro.
2.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts