MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1246
Ministru kabineta rakstveida paskaidrojumi par lūgumu lietā Nr.A420266321
1. Apstiprināt veselības ministra iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai tiesai lietā Nr.A420266321
2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumus un nosūtīt Administratīvajai tiesai.
3. Veselības ministrijai pārstāvēt Ministru kabinetu Administratīvajā tiesā lietā Nr. A420266321