MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-493
Ministru kabineta rakstveida paskaidrojumi par blakus sūdzībām lietās  Nr. A420260821, Nr.A420274821, Nr.A420284821 un Nr.A420288421
1. Apstiprināt veselības ministra iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietās  Nr. A420260821, Nr.A420274821, Nr.A420284821 un Nr.A420288421.
2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumus un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.