Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 721
Rīgā 2022. gada 15. novembrī (prot. Nr. 57 26. §)
22-TA-54
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 328 "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū"
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25.panta 12.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 328 "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 121. nr.; 2020, 205. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
"Prasības mazjaudas kautuvēm".
2.
Svītrot 1.3. apakšpunktu.
3.
Svītrot 1.4. apakšpunktu.
4.
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Noteikumi attiecas uz mājas nagaiņu, saimniecībā audzētu medījamo sugu dzīvnieku, nomedītu savvaļas medījamo dzīvnieku, kā arī skrējējputnu, mājputnu un zaķveidīgo dzīvnieku gaļas iegūšanu kautuvēs, kurās apstrādā nomedītus medījamos dzīvniekus vai kauj gan vienas sugas, gan vairāku sugu dzīvniekus, ja nedēļā:
2.1. tikai no vienas sugas dzīvniekiem kauj ne vairāk kā:
2.1.1. 100 aitu;
2.1.2. 100 kazu;
2.1.3. 50 cūku;
2.1.4. 10 liellopu;
2.1.5. šādu skaitu medījamo sugu dzīvnieku:
2.1.5.1. 10 saimniecībā audzētu lielo medījamo sugu dzīvnieku;
2.1.5.2. 100 saimniecībā audzētu mazo medījamo sugu dzīvnieku vai putnu;
2.1.6. 10 zirgu;
2.1.7. šādu skaitu mājputnu un skrējējputnu:
2.1.7.1. 2880 mājputnu kautsvarā līdz 1,5 kg;
2.1.7.2. 1500 mājputnu kautsvarā no 1,5 līdz 5 kg;
2.1.7.3. 600 mājputnu kautsvarā no 5 kg;
2.1.7.4. 200 skrējējputnu kautsvarā virs 5 kg;
2.1.8. 500 zaķveidīgo;
2.2. no dažādu sugu dzīvniekiem kauj ne vairāk kā:
2.2.1. 30 aitu;
2.2.2. 30 kazu;
2.2.3. 30 cūku;
2.2.4. trīs liellopus;
2.2.5. šādu skaitu medījamo dzīvnieku:
2.2.5.1. trīs saimniecībā audzētus lielos medījamo sugu dzīvniekus;
2.2.5.2. 50 saimniecībā audzētu mazo medījamo sugu dzīvnieku vai putnu;
2.2.6. trīs zirgus;
2.2.7. šādu skaitu mājputnu un skrējējputnu:
2.2.7.1. 1500 mājputnu kautsvarā līdz 1,5 kg;
2.2.7.2. 600 mājputnu kautsvarā no 1,5 līdz 5 kg;
2.2.7.3. 200 mājputnu kautsvarā no 5 kg;
2.2.7.4. 70 skrējējputnu kautsvarā virs 5 kg;
2.2.8. 300 zaķveidīgo;
2.3. kautuvē atsevišķi no citiem dzīvniekiem var apstrādāt ne vairāk kā:
2.3.1.  10 savvaļā nomedītu lielo medījamo sugu dzīvnieku, tostarp bebru;
2.3.2.  100 savvaļā nomedītu mazo medījamo dzīvnieku vai putnu."
5.
Svītrot 3. punktu.
6.
Papildināt ar 8.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.5.1 gaļas sasaldēšana;".
7.
Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
"11. Katru nākamo dzīvnieku, izņemot mājputnus un zaķveidīgos, kauj tikai pēc tam, kad iepriekšējais ir nokauts un apstrādāts un kaušanas vieta ir iztīrīta un izmazgāta."
8.
Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
"12. Mājputnus un zaķveidīgos kauj grupās – kaušanas telpā vienā reizē ievestos dzīvniekus. Pēc katras grupas nokaušanas un apstrādes kaušanas vietu tīra un mazgā."
9.
Svītrot 12.1 punktu.
10.
Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
"13. Pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi kautuvē veic un veselības marķējumu, izņemot šo noteikumu 14.1 minēto gadījumu, uzliek Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts (turpmāk – pilnvarots veterinārārsts)."
11.
Izteikt 14.1 punktu šādā redakcijā:
"14.1 Ja pie kautuves ir izvietota mājputnu vai zaķveidīgo dzīvnieku saimniecība, kas pieder kautuves īpašniekam,  pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi mājputniem un zaķveidīgajiem, bet ne vairāk kā 10 000 nokautajiem dzīvniekiem gadā saskaņā ar noslēgto savstarpējo trīspusējo līgumu ar Pārtikas un veterināro dienestu (turpmāk – dienests) var veikt dienesta pilnvarota persona, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājputnu un zaķveidīgo gaļas apriti nelielā apjomā apguvusi mācību kursu par pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi mājputniem un zaķveidīgajiem."
12.
Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Gaļu sadala tikai pēc liemeņa pilnīgas atdzesēšanas un realizē atdzesētu vai sasaldētu, visos pārtikas aprites posmos nodrošinot iekšējo temperatūru, kas nav augstāka par:
16.1. 3 °C – subproduktiem;
16.2. 4 °C – mājputnu, zaķveidīgo un mazo medījamo dzīvnieku gaļai;
16.3. 7 °C – pārējai gaļai;
16.4. –18 °C  – saldētai gaļai un saldētiem subproduktiem."
13.
Svītrot 17. punktu.
14.
Svītrot 18. punktu.
15.
Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
"22. Pilnvarotā veterinārārsta vai dienesta pilnvarotas apmācītas personas vajadzībām kautuvē ir pieejams slēdzams skapis, seifs vai slēdzama galda atvilktne."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards