MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1609
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Amerikas Centra jaunās drošības politikas (Center for a New American Security) domnīcas Krievijas Forumā"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Lai veicinātu praktisko sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm un sabiedrības izpratni par Krievijas rīcību un draudiem, Ārlietu ministrijai 2021. gadā no budžeta apakšprogrammas 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” līdzekļiem veikt maksājumu domnīcas "Amerikas Centrs jaunai drošības politikai" (Center for a New American Security) budžetā 50 000 USD apmērā.
3.
Izdevumus, kas Ārlietu ministrijai nepieciešami, lai nodrošinātu rīkojuma 2.punktā noteikto, segt Ārlietu ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4.
Finanšu ministrijai atbilstoši Ārlietu ministrijas iesniegtajam pieprasījumam veikt nepieciešamās apropriācijas pārdales Ārlietu ministrijai apstiprinātā budžeta ietvaros.