Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 861
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 37. §)
21-TA-869
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 69. nr.; 2020, 231A. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 32. punktu šādā redakcijā:
"32. Projektu var īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim.";
1.2.
izteikt 49. punktu šādā redakcijā:
"49. Brīvais kopējais ERAF finansējuma apmērs ir 158 941 euro.";
1.3.
izteikt 49.1 punktu šādā redakcijā:
"49.1 Projekta grozījumi par brīvo finansējumu ir iespējami, ja līdz 2021. gada 15. novembrim finansējuma saņēmējs faktiski ir veicis investīcijas vismaz 80 % apmērā no plānotā ERAF finansējuma visā projektā."
2.
Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 22. decembrī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs