Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 794
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 15. §)
21-TA-505
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 34 "Kuģu aprīkojuma noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma
16. panta otro daļu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7. panta pirmo un otro daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 34 "Kuģu aprīkojuma noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 23. nr.; 2018, 157. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Latvijas Jūras administrācija) Kuģošanas drošības inspekcija (turpmāk – inspekcija) vai atzīta kuģu klasifikācijas sabiedrība, ar kuru Latvijas Jūras administrācija ir noslēgusi pilnvarojuma līgumu (turpmāk – atzīta organizācija), pārliecinās, ka aprīkojums, kas atrodas uz Latvijas kuģa, atbilst šo noteikumu prasībām, un izsniedz vai atjauno starptautiskajās konvencijās noteiktos kuģa drošības sertifikātus. Kuģu aprīkojuma tirgus uzraudzību, veicot šajos noteikumos noteiktās darbības, nodrošina inspekcija (uz Latvijas kuģiem) un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk abi kopā – tirgus uzraudzības iestādes)."
2.
Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:
"33. Šo noteikumu 30. punktā minētās aprīkojuma atbilstības novērtēšanas procedūras veic paziņotās institūcijas, kas atbilst normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību noteiktajām prasībām, kā arī šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām."
3.
Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:
"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
1) Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvas 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK;
2) Komisijas 2021. gada 30. aprīļa Deleģētās direktīvas (ES) 2021/1206, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu III pielikumu groza attiecībā uz standartu, kurš piemērojams laboratorijām, ko atbilstības novērtēšanas struktūras izmanto kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanai."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits