MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3177
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.