MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-1
Noteikumu projekts "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.