Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 586
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 16. §)
23-TA-2069
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 182 438 euro apmērā, tai skaitā:
1.1.
170 223 euro, lai segtu izdevumus laikposmam no 2023. gada 1. jūlija (atsevišķus izdevumus no 2023. gada 1. maija) līdz 2023. gada 31. jūlijam saistībā ar Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojuma Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – rīkojums Nr. 518) izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tai skaitā, lai Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem samaksātu par virsstundu darbu, izmaksātu piemaksas par nakts darbu, par darbu svētku dienās, par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā, segtu izdevumus par komandējumiem (atbilstoši komandējumu laikam), kā arī izdevumus par degvielas iegādi, no tiem:
1.1.1.
Valsts policijai – 80 584 euro;
1.1.2.
Valsts robežsardzei – 54 433 euro;
1.1.3.
Valsts robežsardzes koledžai – 350 euro;
1.1.4.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 22 810 euro;
1.1.5.
Valsts drošības dienestam – 12 046 euro;
1.2.
12 215 euro, lai Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm kompensētu papildu izdevumus (vidējās izpeļņas pieaugums), kas rodas, nosakot samaksu par virsstundu darbu un piemaksas saistībā ar rīkojuma Nr. 518 izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, no tiem:
1.2.1.
Valsts policijai – 5751 euro;
1.2.2.
Valsts robežsardzei – 4534 euro;
1.2.3.
Valsts robežsardzes koledžai – 29 euro;
1.2.4.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 1901 euro.
2.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Iekšlietu ministrs M. Kučinskis