MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-736
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2021.gada 2.pusgadā
 "
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.