Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 775
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 34. §)
22-TA-3062
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt:
1.1.
Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) finansējumu 57 427 euro apmērā, lai segtu izdevumus par humānās palīdzības sniegšanā Lietuvai izlietoto valsts materiālo rezervju (trīs telšu) atjaunošanu;
1.2.
Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) finansējumu 15 999 euro apmērā, lai segtu izdevumus par humānās palīdzības sniegšanā Lietuvai izlietoto valsts materiālo rezervju (segu) atjaunošanu.
2.
Iekšlietu ministrijai un Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem''.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Iekšlietu ministrs K. Eklons