MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-783
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 30.marta rīkojumā Nr. 208 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””"
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Atbalstīt Veselības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 487 168 euro apmērā Covid-19 pasākumu izdevumu segšanai laika periodā līdz 2021. gada 31. decembrim, tai skaitā:
3.1. finansējumu, kas nepārsniedz 261 870 euro apmērā, lai segtu izdevumus saistībā ar vakcinācijas punktu un pagaidu vakcinācijas punktu izveidi un uzturēšanu tirdzniecības centros, tirgos un sabiedriskās vietās;
3.2. finansējumu, kas nepārsniedz 19 267 euro apmērā, lai segtu izdevumus saistībā ar 5 pašvaldību vakcinācijas centru darbības nodrošināšanu;
3.3. finansējumu, kas nepārsniedz 206 031 euro apmērā, lai segtu izdevumus saistībā ar tālruņa numura "8989" darbības nodrošināšanu.
4.Šī protokollēmuma 3. punktā minētos faktiskus izdevumus  2022.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Veselības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.