MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-457
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 6, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 082 0722) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0722) 0,1200 ha platībā, dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 001) un saimniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 008) – Gaviezes ielā 6, Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 304 520,00 EUR, ko veido nekustamā īpašuma tirgus vērtība.