Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 993
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 103. §)
21-TA-1514
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Piešķirt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" finansējumu 25 000 000 euro apmērā, lai 2022. gada sākumā nodrošinātu atbalsta sniegšanu darba devēju nodarbināto, pašnodarbināto personu, individuālo komersantu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai un Covid-19 krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
2.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt 2022. gadā apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs