MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2759
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma “V1135”, Tērvetes pagastā,  Dobeles novadā nodošanu  Dobeles novada pašvaldības īpašumā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.