MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1005
Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” 2022.gada budžeta apstiprināšanu”"
1.
 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma "Par valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” 2022.gada budžeta apstiprināšanu” projektu parakstīšanai.