MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1036
Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”  2021.gadā samazināt finansējumu 2021. – 2023.gada prioritāra pasākuma “Vēža skrīninga uzlabošana un medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem” apakšpasākumam “Noteiktas gēnu mutācijas pacientiem ar plaušu vēzi” 154 614 euro apmērā (izdevumi subsīdijām un dotācijām) un attiecīgi palielināt budžeta apakšprogrammā 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē”  2021. – 2023.gada prioritārā pasākuma “Vēža skrīninga uzlabošana un medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem” apakšpasākumam “Uzlabots prostatas vēža skrīnings” 154 614 euro apmērā (izdevumi subsīdijām un dotācijām), lai nodrošinātu prostatas vēža skrīningu, veicot valsts apmaksātu PSA noteikšanu.
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā protokollēmuma 3. punktam.