MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1166
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums “Par SIA “Vidzemes slimnīca” augstas gatavības projekta “Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” un Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” īstenošanu"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka ar Ministru kabineta 2021. gada 25. augusta rīkojumu Nr.593 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (prot. Nr. 57 47. §) – Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) piešķirts finansējums 1 758 446 euro apmērā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” augstas gatavības projekta “Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 2021.gadā, no kura uz 2021. gada 31. decembri būs apgūti ne vairāk kā 1 100 000 euro apmērā.
3.
Pieņemt zināšanai, ka ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta protokola Nr.28 42.§ “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” ir atbalstīts finansējums 4 510 200 euro apmērā Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” īstenošanai, t.sk. 2021. gadā 1 593 660 euro un 2022.gadā   2 916 540 euro apmērā.
4.
Pieņemt zināšanai, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” neapgūs augstas gatavības projekta “Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 2021.gadam piešķirto finansējumu ne vairāk kā 658 446 euro apmērā.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Nacionālais veselības dienests nepieprasīs augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” īstenošanai 2021.gadam paredzēto finansējumu 1 593 660 euro apmērā.
6.
Atbalstīt, ka Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022.gadā atbilstoši šī protokollēmuma 4. un 5. punktā paredzētajam finansējuma apmēram.