Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 255
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 29. §)
24-TA-121
Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 19. decembra noteikumos Nr. 388 "Zivju fonda nolikums"
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 29.pantu
Izdarīt Ministru kabineta 1995. gada 19. decembra noteikumos Nr. 388 "Zivju fonda nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 202. nr.; 1998, 73./74. nr.; 1999, 75./78. nr.; 2000, 266./268. nr.; 2004, 4. nr.; 2008, 100., 198. nr.; 2010, 8., 37. nr.; 2011, 34. nr.; 2013, 58., 193. nr.; 2014, 120. nr.; 2016, 227. nr.; 2018, 133. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.3. zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko īsteno valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējiem izdevumiem), kā arī ar zivju resursu un ūdeņu kontroli un pārvaldību saistītas pašvaldību infrastruktūras attīstībai;".
2.
Izteikt 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.4. pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā. Saskaņā ar Fonda padomes lēmumu attiecīgās pašvaldības vai Valsts vides dienesta pilnvarotajai personai piešķir atlīdzību 40 % apmērā no valsts budžetā ieskaitītās naudas soda summas par pilnvarotās personas patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem un līdzekļus ieskaita pilnvarotās personas kredītiestādes kontā, aprēķinot un ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli;".
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministrs A. Krauze