MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-882
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai Rīgas tiesu namā.
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu.
 
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai Rīgas tiesu namā.
 
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā administratīvajā lietā Nr.A420133024.