MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-353
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.