Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 105
Rīgā 2023. gada 7. martā (prot. Nr. 13 18. §)
22-TA-3286
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5. panta 19. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 34. nr.; 2018, 137. nr.; 2020, 66. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 16.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.3. pirmsbāzes mātesauga kandidāts un pirmsbāzes mātesaugs nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiālam krioprezervācijas laikā vai šādam materiālam, kas audzēts apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem;".
2.
Izteikt 21.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"21.4. tas nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiālam krioprezervācijas laikā vai šādam materiālam, kas audzēts apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem;".
3.
Izteikt 22.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"22.3. tas nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro pirmsbāzes mātesaugiem krioprezervācijas laikā vai šādam materiālam, kas audzēts apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem;".
4.
Izteikt 23.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.4. tas nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro pirmsbāzes materiālam krioprezervācijas laikā vai šādam materiālam, kas audzēts apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem;".
5.
Izteikt 42.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"42.2.4. nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro bāzes mātesaugiem krioprezervācijas laikā vai šādam materiālam, kas audzēts apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem;".
6.
Izteikt 51.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"51.4. tas nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro sertificētam mātesaugam un sertificētam materiālam krioprezervācijas laikā vai šādam materiālam, kas audzēts apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem;".
7.
Izteikt 57.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"57.3. tas ir brīvs no šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro standarta materiālam krioprezervācijas laikā vai šādam materiālam, kas audzēts apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem;".
8.
Izteikt 59.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"59.2. nav inficēts vai invadēts ar šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro standarta materiālam krioprezervācijas laikā vai šādam materiālam, kas audzēts apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem;".
9.
Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:
"62. Dienests veic vizuālo pārbaudi standarta materiālam, izņemot materiālu krioprezervācijas laikā un materiālu, kas audzēts apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem atzinis par brīviem no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem, lai atklātu kaitīgos organismus, Savienības karantīnas organismus un aizsargājamās zonas karantīnas organismus, kas noteikti Augu veselības regulā, un tos organismus, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Dienests atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam ņem standarta materiāla paraugus un tos testē, lai konstatētu, vai tie nav inficēti vai invadēti ar šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minētajiem kaitīgajiem organismiem. Paraugus ņem un testē jebkurā laikā, ja ir aizdomas par kādu no šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti Augu veselības regulā, un to organismu klātbūtni, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu."
10.
Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6) Komisijas 2022. gada 12. decembra Īstenošanas direktīvas (ES) 2022/2438, ar ko attiecībā uz Savienības reglamentētajiem nekarantīnas kaitīgajiem organismiem uz dekoratīvo augu pavairošanas materiāla, augļaugu pavairošanas materiāla un uz augļu ražošanai paredzētiem augļaugiem groza Direktīvu 93/49/EEK un Īstenošanas direktīvu 2014/98/ES."
11.
Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
12.
Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
13.
Izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).
14.
Izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs D. Šmits
1.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
105

"1. pielikums

Ministru kabineta

2017. gada 7. februāra

noteikumiem Nr. 76


Augļu koku un ogulāju ģintis un sugas


1. Castanea sativa Mill. – ēdamā kastaņa

 

2. Citrus L. – citrusaugi

 

3. Corylus avellana L. – parastā lazda

 

4. Cydonia oblonga Mill. – parastā cidonija

 

5. Ficus carica L. – vīģe

 

6. Fortunella Swingle – kinkāns

 

7. Fragaria L. – zemene

 

8. Juglans regia L. – grieķu valrieksts

 

9. Malus Mill. – ābele

 

10. Olea europaea L. – olīvkoks

 

11. Pistacia vera L. – pistācija

 

12. Poncirus Raf.– Ķīnas mazais mandarīns

 

13. Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb – parastā mandele

 

14. Prunus armeniaca L. – parastā aprikoze

 

15. Prunus avium (L.) L. – saldais ķirsis

 

16. Prunus cerasus L. – skābais ķirsis

 

17. Prunus domestica L. – mājas plūme

 

18. Prunus persica (L.) Batsch – parastais persiks

 

19. Prunus salicina Lindley. – vītollapu plūme un citas diploīdās plūmes

 

20. Pyrus L. – bumbiere

 

21. Ribes L. – jāņoga, upene, ērkšķoga

 

22. Rubus L. – kazene, avene

 

23. Vaccinium L. – zilene, mellene, dzērvene, brūklene"

2.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
105

"2. pielikums

Ministru kabineta

2017. gada 7. februāra

noteikumiem Nr. 76


Augiem kaitīgie organismi, kas ietekmē materiāla kvalitāti


A daļa

Nr.

p. k.

Ģints vai suga Regulētie nekarantīnas organismi
1.

Ēdamā kastaņa

(Castanea sativa Mill.)

Sēnes un oomicētes
  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]
  Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]
  Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
  Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]
  Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
  Kastaņu mozaīkas izraisītājs
2.

Citrusaugs, kinkāns, Ķīnas mazais mandarīns

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.)

Sēnes un oomicētes
  Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]
  Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]
  Kukaiņi un ērces
  Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]
  Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]
  Nematodes
  Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
  Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]
3.

Lazda

(Corylus avellana L.)

Baktērijas
  Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]
  Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]
  Sēnes un oomicētes
  Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
  Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
  Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
  Kukaiņi un ērces
  Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]
4.

Parastā cidonija un bumbiere

(Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.)

Baktērijas
  Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
  Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
  Sēnes un oomicētes
  Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
  Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
  Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
  Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
  Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
  Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
  Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
  Kukaiņi un ērces
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]
Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Nematodes
  Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
  Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
  Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
  Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
5.

Vīģe

(Ficus carica L.)

Baktērijas
  Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]
  Sēnes un oomicētes
  Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
  Kukaiņi un ērces
  Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]
  Nematodes
  Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]
  Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
  Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
  Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
  Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
  Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
  Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
  Vīģu mozaīkas izraisītājs [FGM000]
6.

Zemene

(Fragaria L.)

Baktērijas
  Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]
  Sēnes un oomicētes
  Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]
  Rhizoctonia fragariae Hussain & W. E. McKeen [RHIZFR]
  Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
  Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
  Kukaiņi un ērces
  Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]
  Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]
  Nematodes
  Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
  Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
  Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
  Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
  Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
  Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]
  Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
  Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
  Clover phyllody fitoplazma [PHYP03]
  Zemeņu pavairošanas slimības fitoplazma [PHYP75]
7.

Grieķu valrieksts

(Juglans regia L.)

Baktērijas
  Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
  Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]
  Sēnes un oomicētes
  Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
  Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
  Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
  Kukaiņi un ērces
  Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]
  Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
  Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
8.

Ābele

(Malus Mill.)

Baktērijas
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Sēnes un oomicētes
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Kukaiņi un ērces
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Nematodes
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
9.

Olīvkoks

(Olea europaea L.)

Baktērijas
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]
Nematodes
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Olīvu lapu dzeltēšanas vīruss [OLYAV0]
Olīvu dzīslu dzeltēšanas vīruss [OVYAV0]
Olīvu dzeltenās plankumainības un samazināšanās vīruss [OYMDAV]
10.

Pistācija

(Pistacia vera L.)

Sēnes un oomicētes
Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]
Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Nematodes
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
11.

Parastā mandele un mājas plūme

(Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, Prunus domestica L.)

Baktērijas
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Sēnes un oomicētes
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Kukaiņi un ērces
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Nematodes
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
12.

Parastā aprikoze

(Prunus armeniaca L.)

Baktērijas
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]
Sēnes un oomicētes
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Kukaiņi un ērces
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Nematodes
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
13.

Saldais ķirsis un skābais ķirsis

(Prunus avium L., Prunus cerasus L.)

Baktērijas
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Sēnes un oomicētes
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Kukaiņi un ērces
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Nematodes
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
14.

Parastais persiks, vītollapu plūme un citas diploīdās plūmes

(Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley)

Baktērijas
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]
Sēnes un oomicētes
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Kukaiņi un ērces
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Nematodes
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
15.

Jāņoga, upene, ērkšķoga

(Ribes L.)

Sēnes un oomicētes
Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]
Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]
Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]
Kukaiņi un ērces
Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]
Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Tetranychus urticae Koch [TETRUR]
Nematodes
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Aukubas mozaīkas un upeņu dzeltēšanas izraisītāja apvienojums
16.

Kazene, avene

(Rubus L.)

Baktērijas
Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]
Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]
Sēnes un oomicētes
Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]
Kukaiņi un ērces
Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]
17. Dzērvene, brūklene, mellene un zilene (Vaccinium L.) Baktērijas
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Sēnes un oomicētes
Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]
Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

B daļa

Nr.

p. k.

Ģints vai suga Regulētie nekarantīnas organismi
1.

Ēdamā kastaņa

(Castanea sativa Mill.)

Sēnes un oomicētes
Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]
2.

Citrusaugs, kinkāns, Ķīnas mazais mandarīns

Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf.)

Baktērijas
Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]
Sēnes un oomicētes
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Citrus cristacortis [CSCC00]
Citrus exocortis viroīds [CEVD00]
Citrus impietratura izraisītājs [CSI000]
Citrusu lapu plankumainības vīruss [CLBV00]
Citrus psorosis vīruss [CPSV00]
Citrus tristeza vīruss (ES izolāti) [CTV000]
Citrusu plankumainības vīruss [CVV000]
Apiņu pundurainības viroīds [HSVD00]
3.

Lazda

(Corylus avellana L.)

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
4.

Parastā cidonija

(Cydonia oblonga Mill.)

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000]
Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00]
Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00]
Bumbieru mizas nekrozes izraisītājs [PRBN00]
Bumbieru mizas plaisāšanas izraisītājs [PRBS00]
Bumbieru čūlveida vēža viroīds [PBCVD0]
Raupjas bumbieru mizas izraisītājs [PRRB00]
Cidoniju dzeltenplankumainības izraisītājs [ARW000]
5.

Zemene

(Fragaria L.)

Baktērijas
Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
Sēnes un oomicētes
Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Phytophthora fragariae C. J. Hickman [PHYTFR]
Nematodes
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]
Aveņu gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]
Zemeņu krokošanās vīruss [SCRV00]
Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]
Zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīruss [SMYEV0]
Zemeņu lāsumainības vīruss [SMOV00]
Zemeņu lapu dzīslu balēšanas vīruss [SVBV00]
Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00]
6.

Grieķu valrieksts

(Juglans regia L.)

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]
7.

Ābele

(Malus Mill.)

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Ābolu bedrainības viroīds [ADFVD0]
Ābeļu virālās plakanzarainības izraisītājs [AFL000]
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000]
Ābolu mizas rētainības viroīds [ASSVD0]
Ābeļu zvaigžņveida plaisāšanas izraisītājs [APHW00]
Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00]
Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00]
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]
Augļu slimības: sīki augļi [APCF00], negatavu augļu krokošanās [APGC00], bedraini augļi (Ben Davis), raupja miza [APRSK0], zvaigžņveida plaisāšana, rūsveida gredzenplankumainība [APLP00], rūsgani izaugumi
8.

Olīvkoks

(Olea europaea L.)

Sēnes un oomicētes
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]
Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]
Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]
9.

Parastā mandele

(Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb)

Baktērijas
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]
Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]
Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]
10.

Parastā aprikoze

(Prunus armeniaca L.)

Baktērijas
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Aprikožu latentais vīruss [ALV000]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]
Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]
Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]
11.

Saldais ķirsis un skābais ķirsis

(Prunus avium L. un Prunus cerasus L.)

Baktērijas
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Ķiršu zaļās gredzenplankumainības vīruss [CGRMV0]
Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]
Ķiršu lapu plankumainības vīruss [CMLV00]
Ķiršu nekrotiskās rūsveida plankumainības vīruss [CRNRM0]
Sīko ķiršu vīruss 1 [LCHV10] un sīko ķiršu vīruss 2 [LCHV20]
Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]
Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]
Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]
Aveņu gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]
Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]
Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00]
12. Mājas plūme, vītollapu plūme (Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley) un citas plūmju (Prunus L.) sugas, kas uzņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu plūmju (Prunus L.) hibrīdu gadījumā Baktērijas
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Mirabeļu latentais gredzenplankumainības vīruss [MLRSV0]
Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]
Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]
Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]
13.

Parastais persiks

(Prunus persica (L.) Batsch)

Baktērijas
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Aprikožu latentais vīruss [ALV000]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Persiku latentais mozaīkas vīruss [PLMVD0]
Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]
Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]
Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]
Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]
14.

Bumbiere

(Pyrus L.)

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000]
Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00]
Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00]
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]
Bumbieru mizas nekrozes izraisītājs [PRBN00]
Bumbieru mizas plaisāšanas izraisītājs [PRBS00]
Bumbieru čūlveida vēža viroīds [PBCVD0]
Raupjas bumbieru mizas izraisītājs [PRRB00]
Cidoniju dzeltenplankumainības izraisītājs [ARW000]
15.

Jāņoga, upene, ērkšķoga

(Ribes L.)

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]
Upeņu pilnziedainības vīruss [BRAV00]
Gurķu mozaīkas vīruss [CMV000]
Ērkšķogu lapu dzīslu bālēšanas vīruss [GOVB00]
Aveņu gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]
Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]
16.

Kazene, avene

(Rubus L.)

Sēnes un oomicētes
Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]
Kazenāju nekrozes vīruss [BRNV00]
Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]
Gurķu mozaīkas vīruss [CMV000]
Aveņkrūmu pundurainības vīruss [RBDV00]
Aveņu lapu lāsumainības vīruss [RLMV00]
Aveņu gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]
Aveņu dzīslu hlorozes vīruss [RVCV00]
Aveņu dzeltenplankumainības izraisītājs [RYS000]
Kazeņu un aveņu dzeltenā tīklojuma vīruss [RYNV00]
Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]
Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00]
17. Dzērvene, brūklene, mellene un zilene (Vaccinium L.) Sēnes un oomicētes
Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Melleņu mozaīkas ophiovīruss [BLMAV0]
Melleņu sarkanās gredzenplankumainības vīruss [BRRV00]
Melleņu iedegas vīruss [BLSCV0]
Melleņu šoka vīruss [BLSHV0]
Melleņu šaurlapainības vīruss [BSSV00]
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
Dzērveņu viltus ziedu fitoplazma [PHYPFB]
"
3.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
105

"5. pielikums

Ministru kabineta

2017. gada 7. februāra

noteikumiem Nr. 76


Vizuālās pārbaudes, paraugu ņemšanas un testēšanas prasības


1. Castanea sativa Mill. – ēdamā kastaņa.

 

1.1. Visām kategorijām:

1.1.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

1.1.2. paraugus ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

1.2. Pirmsbāzes materiāls:

1.2.1. ja pirmsbāzes materiālu audzē uz lauka, kurā nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

1.2.1.1. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi;

1.2.1.2. Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no  Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi.

 

1.3. Bāzes materiāls:

1.3.1. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

1.3.1.1. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

a) bāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz bāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi;

1.3.1.2. Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

a) bāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz bāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi.

 

1.4. Sertificēts un standarta materiāls:

1.4.1. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem:

1.4.1.1. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

a) sertificēts un standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz sertificētā un standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi;

c) sertificēts un standarta materiāls un augļaugi ar Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomiem ir izrauti, atlikušo pavairošanas materiālu un augļaugus pārbauda reizi nedēļā un vismaz trīs nedēļas pirms izplatīšanas ražošanas vietas daļā nav novēroti minētā kaitīgā organisma simptomi;

1.4.1.2. Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

a) sertificēts un standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz sertificētā un standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi;

c) ražošanas vietas daļā esošais sertificētais un standarta materiāls un augļaugi, kuriem ir redzami Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomi, un visi augi divu metru rādiusā ap augiem ar simptomiem ir izrauti un iznīcināti kopā ar augsnes paliekām. Visiem augiem 10 m rādiusā ap augiem ar simptomiem un visiem citiem augiem no skartās partijas vismaz divās piemērotā laikā veiktās oficiālās pārbaudēs triju mēnešu laikā pēc augu ar simptomiem konstatēšanas nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomi un šo triju mēnešu laikā nav veikta nekāda apstrāde Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomu ierobežošanai. Pēc minētā triju mēnešu laikposma ražošanas vietas daļā nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomi vai šo pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvs paraugs tika testēts un konstatēts, ka tas ir brīvs no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, kā arī visiem citiem ražošanas vietā esošajiem augiem ražošanas vietas daļā nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomi vai šo pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvs paraugs tika testēts un konstatēts, ka tas ir brīvs no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.

 

2. Citrus L. – citrusaugi, Fortunella Swingle – kinkāns, Poncirus Raf. – Ķīnas mazais mandarīns.

 

2.1. Pirmsbāzes materiāls:

2.1.1. vizuālo pārbaudi veic divas reizes gadā;

2.1.2. paraugu ņem un testē:

2.1.2.1. katru gadu no katra pirmsbāzes mātesauga, lai noteiktu Spiroplasma citri Saglio et al. klātbūtni;

2.1.2.2. trīs gadus pēc katra pirmsbāzes mātesauga pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi trijos gados, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) klātbūtni;

2.1.2.3. sešus gadus pēc katra pirmsbāzes mātesauga pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi sešos gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu, izņemot Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) un Spiroplasma citri Saglio et al., klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

2.2. Bāzes materiāls:

2.2.1. vizuālās pārbaudes veic:

2.2.1.1. divas reizes gadā attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (ES izolātiem), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley;

2.2.1.2. vienu reizi gadā attiecībā uz visiem šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem, izņemot šā pielikuma 2.2.1.1. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

2.2.2. paraugus ņem un testē:

2.2.2.1. vienu reizi trijos gados no katra bāzes mātesauga, kas turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) klātbūtni;

2.2.2.2. vienu reizi trijos gados no tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Spiroplasma citri Saglio et al. klātbūtni;

2.2.2.3. katru gadu no tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) un Spiroplasma citri Saglio et al. klātbūtni. Ja testēšanas rezultāti attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (ES izolātiem) ir pozitīvi, no visiem mātesaugiem ražošanas vietas daļā ņem paraugus testēšanai;

2.2.2.4. reizi sešos gados no tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Citrus tristeza vīrusu (ES izolātu) un Spiroplasma citri Saglio et al.

 

2.3. Sertificēts materiāls:

2.3.1. vizuālās pārbaudes veic:

2.3.1.1. divas reizes gadā attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (ES izolātiem), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley;

2.3.1.2. vienu reizi gadā attiecībā uz visiem šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem, izņemot šā pielikuma 2.3.1.1. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

2.3.2. paraugu ņem un testē:

2.3.2.1. vienu reizi četros gados no tādu sertificēto mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) klātbūtni;

2.3.2.2. vienu reizi gadā no tādu sertificēto mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) klātbūtni;

2.3.2.3. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu, izņemot Citrus tristeza vīrusu (ES izolātu), klātbūtni, no tādu sertificēto mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās;

2.3.3. ja testēšanas rezultāti attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (ES izolātiem) ir pozitīvi, no visiem sertificētajiem mātesaugiem ražošanas vietā ņem paraugus testēšanai.

 

2.4. Bāzes un sertificēts materiāls:

2.4.1. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām:

2.4.1.1. bāzes un sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Citrus tristeza vīrusa (ES izolāti), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley;

2.4.1.2. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā uz bāzes un sertificēta materiāla un augļaugiem, kas audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, nav novēroti Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi;

2.4.1.3. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes un sertificēta materiāla un augļaugiem, kas nav audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, nav novēroti Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi, un pirms laišanas tirgū no reprezentatīvās materiāla daļas ir paņemti paraugi, kas testēti uz Citrus tristeza vīrusu (ES izolātiem);

2.4.1.4. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz ne vairāk kā 1 % sertificēta materiāla un augļaugiem ir novēroti Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti. Atlikušo pavairošanas materiālu un augļaugus testē izlases veidā pirms laišanas tirgū.

 

2.5. Standarta materiāls:

2.5.1. standarta materiāls un augļaugi ir iegūti no identificēta izejmateriāla, kas, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes, paraugu ņemšanas un testēšanas rezultātiem, ir atzīts par brīvu no šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minētajiem kaitīgajiem organismiem;

2.5.2. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

2.5.3. paraugu ņem un testē:

2.5.3.1. vienu reizi astoņos gados no tāda standarta materiāla reprezentatīvās daļas, kurš ir turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) klātbūtni;

2.5.3.2. vienu reizi trijos gados no tāda standarta materiāla reprezentatīvās daļas, kurš nav turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) klātbūtni;

2.5.4. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām:

2.5.4.1. standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Citrus tristeza vīrusa (ES izolāti), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley;

2.5.4.2. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

2.5.4.3. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz ne vairāk kā 1 % standarta materiāla un augļaugiem ir novēroti Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti. Atlikušo pavairošanas materiālu un augļaugus testē izlases veidā pirms laišanas tirgū.

 

3. Corylus avellana L. - parastā lazda

 

3.1. Visām kategorijām:

3.1.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

3.1.2. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

4. Cydonia oblonga Mill. - parastā cidonija

 

4.1. Pirmsbāzes materiāls:

4.1.1. paraugu ņem un testē vienu reizi piecpadsmit gados no katra pirmsbāzes mātesauga pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu, lai noteiktu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot vīrusveidīgās slimības un viroīdus, un lai aizdomu gadījumā noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

4.2. Bāzes materiāls:

4.2.1. paraugu ņem no bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē vienu reizi piecpadsmit gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot vīrusveidīgās slimības un viroīdus, un lai aizdomu gadījumā noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

4.3.  Sertificēts materiāls:

4.3.1. paraugu ņem no bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē vienu reizi piecpadsmit gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot vīrusveidīgās slimības un viroīdus, un lai aizdomu gadījumā noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

4.3.2. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, no sertificētiem augļaugiem ņem paraugus testēšanai.

 

4.4. Standarta materiāls:

4.4.1. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

5. Ficus carica L. - vīģe

 

5.1. Visām kategorijām:

5.1.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

5.1.2. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

6. Fragaria L. - zemene

 

6.1. Visām kategorijām vizuālās pārbaudes veic divas reizes gadā audzēšanas sezonā. Vizuāli pārbauda Fragaria L. lapotni, lai noteiktu Phytophthora fragariae C.J. Hickman klātbūtni. Ja pavairošanas materiāls un augļaugi iegūti ar mikropavairošanas metodi un turēti mazāk par trim mēnešiem, šajā periodā veic tikai vienu vizuālo pārbaudi.

 

6.2. Pirmsbāzes materiāls:

6.2.1. paraugu ņem un testē vienu gadu pēc katra pirmsbāzes mātesauga pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk vienu reizi audzēšanas sezonā, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

6.3. Bāzes materiāls:

6.3.1. paraugu ņem un testē:

6.3.1.1. no reprezentatīva sakņu parauga, ja lapotnē ir Phytophthora fragariae C. J. Hickman simptomi;

6.3.1.2. ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu krokošanās vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusa, zemeņu lapu dzīslu balēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi;

6.3.1.3. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 6.3.1.1. un 6.3.1.2. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus.

 

6.4. Pirmsbāzes un bāzes materiāls

6.4.1. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

6.4.1.1. Phytophthora fragariae C. J. Hickman:

a) bāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Phytophthora fragariae C. J. Hickman;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes materiāla un augļaugu lapotnes nav novēroti Phytophthora fragariae C. J. Hickman simptomi un viss inficētais pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi inficētie augi apkārtnē vismaz 5 m rādiusā ir atzīmēti, nav tikuši vākti un tirgoti un ir iznīcināti pēc neinficēto augu novākšanas;

6.4.1.2. Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

a) bāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas fragariae Kennedy & King simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

6.4.1.3. Phytophthora fragariae C. J. Hickman:

a) ir noteikts atpūtas periods, kura laikā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, un tie ir vismaz 10 gadi starp Phytophthora fragariae C. J. Hickman konstatācijas brīdi un nākamo stādīšanu;

b) ir reģistrēta ražošanas vietas augkopības un augsnes slimību vēsture;

6.4.1.4. Xanthomonas fragariae Kennedy & King ir noteikts atpūtas periods, kura laikā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, un tas ir vismaz viens gads starp Xanthomonas fragariae Kennedy & King konstatācijas brīdi un nākamo stādīšanu;

6.4.1.5. prasības attiecībā uz pārējiem kaitīgajiem organismiem, izņemot Xanthomonas fragariae Kennedy & King un Phytophthora fragariae C. J. Hickman un vīrusus:

a) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā bāzes materiāla un augļaugu īpatsvars, kuriem ir katrs no turpmāk minēto kaitīgo organismu simptomiem, nepārsniedz šādu pieļaujamo līmeni:

Kaitīgais organisms Pieļaujamais līmenis (%)
Aphelenchoides besseyi 0,05 
Zemeņu pavairošanas slimības fitoplazma 0,1
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. 0,2
Candidatus Phytoplasma pruni 0,2
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. 0,2
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold 0,2
Verticillium dahliae Kleb 0,2
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell 0,5
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev 0,5
Meloidogyne hapla Chitwood 0,5
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu 0,5
Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen 1
* Konstatējot kaitīgo organismu, pavairošanas materiālu un augļaugus, kā arī visus apkārt esošos saimniekaugus izrauj un iznīcina;

b) ja bāzes materiālam un augļaugiem ar Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu krokošanās vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusa, zemeņu lapu dzīslu balēšanas un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem testēšanas rezultāts ir pozitīvs, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus nekavējoties izrauj un iznīcina;

6.4.1.6. prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

a) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 1 % bāzes materiāla un augļaugu ir novēroti visu šo noteikumu 2. pielikumā minēto vīrusu simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

 

6.5. Sertificēts materiāls:

6.5.1. paraugu ņem un testē:

6.5.1.1. no reprezentatīva sakņu parauga, ja lapotnē ir Phytophthora fragariae C. J. Hickman simptomi;

6.5.1.2. ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu krokošanās vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusa, zemeņu lapu dzīslu balēšanas un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi;

6.5.1.3. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 6.5.1.1. un 6.5.1.2. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

6.5.2. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

6.5.2.1. Phytophthora fragariae C. J. Hickman:

a) sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Phytophthora fragariae C. J. Hickman;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā sertificēta materiāla un augļaugu lapotnē nav novēroti Phytophthora fragariae C. J. Hickman simptomi un viss inficētais pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī inficētie augi apkārtnē vismaz 5 m rādiusā ir atzīmēti, nav tikuši vākti un tirgoti un ir iznīcināti pēc neinficēto augu novākšanas;

6.5.2.2. Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

a) sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % sertificētā materiāla un augļaugu ir novēroti Xanthomonas fragariae Kennedy & King simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

6.5.2.3. Phytophthora fragariae C. J. Hickman:

a) ir noteikts atpūtas periods, kura laikā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, un tie ir vismaz 10 gadi starp Phytophthora fragariae C. J. Hickman konstatācijas brīdi un nākamo stādīšanu;

b) ir reģistrēta ražošanas vietas augkopības un augsnes slimību vēsture;

6.5.2.4. Xanthomonas fragariae Kennedy & King ir noteikts atpūtas periods, kura laikā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, un tas ir vismaz viens gads starp Xanthomonas fragariae Kennedy & King konstatācijas brīdi un nākamo stādīšanu;

6.5.2.5. prasības attiecībā uz kaitīgiem organismiem, izņemot Xanthomonas fragariae Kennedy & King un Phytophthora fragariae C. J. Hickman un vīrusus:

a) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā sertificētā materiāla un augļaugu īpatsvars, kuriem ir katrs no turpmāk minēto kaitīgo organismu simptomiem, nepārsniedz šādu pieļaujamo līmeni:

Kaitīgais organisms Pieļaujamais līmenis (%)
Phytonemus pallidus Banks 0,1
Aphelenchoides besseyi Christie 0,5
Zemeņu pavairošanas slimības fitoplazma 0,5
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie 1
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier 1
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. 1
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis 1
Candidatus Phytoplasma pruni 1
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. 1
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell 1
Clover phyllody phytoplasma 1
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev 1
Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood 1
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu 1
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen 1
Rhizoctonia fragariae Hussain & W. E. McKeen 1
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold 2
Verticillium dahliae Kleb 2*
* Konstatējot kaitīgo organismu, pavairošanas materiālu un augļaugus, kā arī visus apkārt esošos saimniekaugus izrauj un iznīcina;

b) ja sertificētam materiālam un augļaugiem ar Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu krokošanās vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusa, zemeņu lapu dzīslu balēšanas un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem testēšanas rezultāts ir pozitīvs, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina;

6.5.2.6. prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

a) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % sertificētā materiāla un augļaugu ir novēroti visu šo noteikumu 2. pielikumā minēto vīrusu simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

 

6.6. Standarta materiāls:

6.6.1. paraugu ņem un testē:

6.6.1.1. no reprezentatīva sakņu parauga, ja lapotnē ir Phytophthora fragariae C. J. Hickman simptomi;

6.6.1.2. ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu krokošanās vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusa, zemeņu lapu dzīslu balēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi;

6.6.1.3. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 6.6.1.1. un 6.6.1.2. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

6.6.2. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

6.6.2.1. Phytophthora fragariae C. J. Hickman:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Phytophthora fragariae C. J. Hickman;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugu lapotnes nav novēroti Phytophthora fragariae C. J. Hickman simptomi un viss inficētais pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī inficētie augi apkārtnē vismaz 5 m rādiusā ir atzīmēti, nav tikuši vākti un tirgoti un ir iznīcināti pēc neinficētā pavairošanas materiāla un augļaugu novākšanas;

6.6.2.2. Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas fragariae Kennedy & King simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz ne vairāk kā 5 % standarta materiāla un augļaugu ir novēroti Xanthomonas fragariae Kennedy & King simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

6.6.2.3. ja standarta materiālam un augļaugiem ar Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu krokošanās vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusa, zemeņu lapu dzīslu balēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem testēšanas rezultāts ir pozitīvs, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina.

 

7. Juglans regia L. - grieķu valrieksts

 

7.1. Visām kategorijām vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

 

7.2. Pirmsbāzes materiāls:

7.2.1. paraugu ņem no katra ziedoša pirmsbāzes mātesauga un testē vienu gadu pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk vienu reizi gadā, lai noteiktu šo noteikumu 2.  pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

7.3. Bāzes materiāls:

7.3.1. paraugu ņem no bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē katru gadu, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

7.4. Sertificēts materiāls:

7.4.1. paraugu ņem no sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē reizi trīs gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

7.4.2. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, no sertificētiem augļaugiem ņem paraugus testēšanai.

 

7.5. Standarta materiāls:

7.5.1. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2.  pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

8. Malus Mill. - ābele

 

8.1. Visām kategorijām vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

 

8.2. Pirmsbāzes materiāls:

8.2.1. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē 15 gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi 15 gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot vīrusveidīgu slimību un viroīdu organismu klātbūtni, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

8.2.2. ja pirmsbāzes materiālu ir atļauts ražot laukā, kurā nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz:

8.2.2.1. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

 

8.3. Bāzes materiāls:

8.3.1. tādiem bāzes mātesaugiem, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, paraugu ņem no reprezentatīvās daļas un testē reizi 15 gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni;

8.3.2. tādiem bāzes mātesaugiem, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, paraugu ņem no reprezentatīvās daļas un testē:

a) reizi trijos gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni;

b) reizi 15 gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider un citu vīrusveidīgu slimību un viroīdu klātbūtni, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

8.3.3. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals attiecībā uz Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider atbilst vienai no šādām prasībām:

a) bāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kuros nav sastopama Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

 

8.4. Sertificēts materiāls:

8.4.1. tādiem sertificētiem mātesaugiem, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, paraugu ņem no reprezentatīvās daļas un testē reizi 15 gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni;

8.4.2. tādiem sertificētiem mātesaugiem, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, paraugu ņem no reprezentatīvās daļas un testē:

a) reizi piecos gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni;

b) reizi piecpadsmit gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider un citu vīrusveidīgu slimību un viroīdu klātbūtni, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

8.4.3. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, no sertificētiem augļaugiem ņem paraugus testēšanai;

8.4.4. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals attiecībā uz Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider atbilst vienai no šādām prasībām:

a) sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kuros nav sastopama Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz sertificēta materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % sertificētā materiāla un augļaugu ir novēroti ar Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, reprezentatīvais paraugs no pārējām bezsimptomu pavairošanas materiāla un augļaugu partijām, kurās tika konstatēts pavairošanas materiāls un augļaugi ar simptomiem, ir testēts un atzīts par brīvu no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

 

8.5. Standarta materiāls:

8.5.1. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2.  pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

8.5.2. ja vizuālā pārbaudē ražošanas vietas daļā ir atklāts standarta materiāls un augļaugi ar Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomiem, no atlikušajiem standarta augiem bez simptomiem partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, ņem paraugus testēšanai, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni;

8.5.3. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals attiecībā uz Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider atbilst vienai no šādām prasībām:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kuros nav sastopama Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % standarta materiāla un augļaugu ir novēroti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

 

9. Olea europaea L. - olīvkoks

 

9.1. Visām kategorijām vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

 

9.2. Pirmsbāzes materiāls:

9.2.1. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē desmit gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi desmit gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

9.3. Bāzes materiāls:

9.3.1. paraugu ņem no bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē reizi 30 gados, lai visi augi būtu testēti, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

9.4. Sertificēts materiāls:

9.4.1. paraugu ņem un testē:

9.4.1.1. tādu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kurus izmanto sēklu ražošanai (sēklas mātesaugiem), lai visi augi būtu testēti reizi 40 gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

9.4.1.2. tādu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav sēklas mātesaugi, lai visi augi būtu testēti reizi 30 gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

9.5. Standarta materiāls:

9.5.1. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

10. Pistacia vera L. - pistācija

 

10.1. Visām kategorijām:

10.1.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

10.1.2. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

11. Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch un Prunus salicina Lindley - aprikoze, saldais ķirsis, ķiršveida plūme, skābais ķirsis, parastā plūme, parastā mandele, persiks, vītollapu plūme

 

11.1. Pirmsbāzes materiāls:

11.1.1. vizuālo pārbaudi veic:

11.1.1.1. divas reizes gadā attiecībā uz Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju virālo baku vīrusu, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. un Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch un Prunus salicina Lindley) klātbūtni;

11.1.1.2. vienu reizi gadā uz visu šo noteikumu 2.  pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 11.1.1.1. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

11.1.2. pirmsbāzes materiālu un augļaugus Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L. un Prunus domestica L. iegūst no mātesaugiem, kas ir pārbaudīti iepriekšējā audzēšanas sezonā un atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa;

11.1.3. pirmsbāzes potcelmus Prunus cerasifera Ehrh. un Prunus domestica L. iegūst no mātesaugiem, kas ir pārbaudīti iepriekšējā audzēšanas sezonā un atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa. Pirmsbāzes potcelmus Prunus cerasifera Ehrh. un Prunus domestica L. iegūst no mātesaugiem, kas ir pārbaudīti iepriekšējās piecās audzēšanas sezonās un atzīti par brīviem no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

11.1.4. paraugu ņem no katra ziedoša pirmsbāzes mātesauga un testē:

11.1.4.1. vienu gadu pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi gadā, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni;

11.1.4.2. no Prunus persica – vienu gadu pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu, lai noteiktu persiku latentā mozaīkas vīrusa klātbūtni;

11.1.5. paraugu ņem no katra koka, kas speciāli iestādīts apputeksnēšanai, un, ja nepieciešams, arī no lielākajiem apputeksnētājkokiem apkārtējā vidē un testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni;

11.1.6. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē:

11.1.6.1. piecus gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi piecos gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider un plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni;

11.1.6.2. 10 gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi 10 gados, lai atklātu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot plūmju pundurainības vīrusu, plūmju virālo baku vīrusu un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusu, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

11.1.7. paraugu ņem no pirmsbāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē, ja rodas aizdomas par Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtni;

11.1.8. ja izņēmuma kārtā pirmsbāzes materiālu ir atļauts ražot laukā, kurā nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

11.1.8.1. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā ir atdalīti no citiem saimniekaugiem. Atdalītās ražošanas vietas daļas attālums ir atkarīgs no reģionālajiem apstākļiem, pavairošanas materiāla veida, Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtnes konkrētajā apgabalā un attiecīgajiem riska faktoriem, ko pārbaudē noteikušas kompetentās iestādes;

11.1.8.2. plūmju virālo baku vīrusu:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā ir atdalīti no citiem saimniekaugiem. Atdalītās ražošanas vietas daļas attālums ir atkarīgs no reģionālajiem apstākļiem, pavairošanas materiāla veida, plūmju virālo baku vīrusa klātbūtnes konkrētajā apgabalā un attiecīgajiem riska faktoriem, ko pārbaudē noteikušas kompetentās iestādes;

11.1.8.3. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

11.1.8.4. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

 

11.2. Bāzes, sertificētam un standarta materiālam vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

 

11.3. Bāzes materiāls:

11.3.1. paraugu ņem no tāda bāzes mātesauga reprezentatīvās daļas, kurš turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē:

11.3.1.1. reizi trijos gados, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa un plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni;

11.3.1.2. reizi 10 gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni;

11.3.2. paraugu ņem no tāda bāzes mātesauga reprezentatīvās daļas, kurš nav turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, izņemot potcelmu ražošanai paredzētus mātesaugus, un testē katru gadu, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, lai visi augi būtu testēti reizi 10 gados;

11.3.3. paraugu ņem no potcelmu ražošanai paredzētu tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē katru gadu, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni;

11.3.4. paraugu ņem no potcelmu ražošanai paredzētu tādu Prunus domestica L. bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē iepriekšējās piecās audzēšanas sezonās, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni, un šajos testos nav konstatēta kaitīgā organisma klātbūtne;

11.3.5. paraugu ņem no tādu bāzes mātesauga reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē, ja rodas aizdomas par Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtni;

11.3.6. paraugu ņem no tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē reizi 10 gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu, izņemot Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskā gredzenplankumainības vīrusa un plūmju virālo baku vīrusa, klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

11.3.7. paraugu ņem no ziedošu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē katru gadu, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu;

11.3.8. paraugu ņem no ziedošu Prunus persica (L.) Batsch bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē reizi gadā, lai noteiktu persiku latentā mozaīkas vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu;

11.3.9. paraugus ņem no reprezentatīvās daļas koku, kas speciāli iestādīti apputeksnēšanai, un, ja nepieciešams, no lielākajiem apputeksnētājkokiem apkārtējā vidē un testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu;

11.3.10. paraugus ņem no tādu neziedošu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē reizi trijos gados, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa un Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

 

11.4. Sertificēts materiāls:

11.4.1. paraugu ņem no tādu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē:

11.4.1.1. reizi piecos gados, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa un plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, lai visi augi būtu testēti reizi 15 gados;

11.4.1.2. reizi 15 gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni;

11.4.2. paraugu ņem no tādu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē:

11.4.2.1. reizi trijos gados, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, lai visi augi būtu testēti reizi 15 gados;

11.4.2.2. reizi 15 gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīrusu, plūmju nekrotisko gredzenplankumainības vīrusu un plūmju virālo baku vīrusu, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

11.4.3. paraugu ņem no potcelmu ražošanai paredzētu tādu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē katru gadu, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni;

11.4.4. paraugu ņem no potcelmu ražošanai paredzētu tādu sertificētu Prunus cerasifera Ehrh. un Prunus domestica L. mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē iepriekšējās piecās audzēšanas sezonās, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni;

11.4.5. paraugu ņem no sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē, ja rodas aizdomas par Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtni;

11.4.6. paraugu ņem no ziedošu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē katru gadu, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu;

11.4.7. paraugu ņem no ziedošu sertificētu Prunus persica (L.) Batsch mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē reizi gadā, lai noteiktu persiku latentā mozaīkas vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu;

11.4.8. paraugu ņem no reprezentatīvās daļas koku, kas speciāli iestādīti apputeksnēšanai, un, ja nepieciešams, no lielākajiem apputeksnētājkokiem apkārtējā vidē un testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu;

11.4.9. paraugu ņem no neziedošu tādu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē reizi trijos gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum, plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

 

11.5. Bāzes un sertificēts materiāls:

11.5.1. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

11.5.1.1. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:

a) bāzes un sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes un sertificēta materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā uz 1 % sertificētā pavairošanas materiāla un augļaugu un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, kā arī ir veikta atlikušo augu bez simptomiem reprezentatīvā parauga pārbaude partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, un ir atzīts, ka tas ir brīvs no Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

11.5.1.2. plūmju virālo baku vīruss:

a) pirmsbāzes, bāzes un sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes un sertificēta materiāla un augļaugiem nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā plūmju virālo baku vīrusa simptomi ir novēroti uz ne vairāk kā 1 % sertificētā materiāla un augļaugu un šis pavairošanas materiāls, augļaugi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, kā arī ir veikta atlikušo augu bez simptomiem reprezentatīva parauga pārbaude partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, un ir atzīts, ka tas ir brīvs no plūmju virālo baku vīrusa;

11.5.1.3. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

a) bāzes un sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes un sertificētā materiāla un augļaugiem nav novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilki simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % sertificētā materiāla un augļaugu ir novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilki simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

11.5.1.4. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.:

a) bāzes un sertificētais materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes un sertificētā materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % sertificētā materiāla un augļaugu ir novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

 

11.6. Standarta materiāls:

11.6.1. standarta materiālu un augļaugus iegūst no zināma izejmateriāla, no kura reprezentatīvās daļas trijās iepriekšējās audzēšanas sezonās ir ņemti testējamie paraugi un tie atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa;

11.6.2. Prunus cerasifera Ehrh. un Prunus domestica L. standarta potcelmi ir iegūti no zināma izejmateriāla, no kura reprezentatīvās daļas iepriekšējos piecos gados ir ņemti testējamie paraugi un tie atzīti par brīviem no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider un plūmju virālo baku vīrusa;

11.6.3. paraugu testēšanai ņem no standarta materiāla un augļaugu reprezentatīvās daļas, ja rodas aizdomas par Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtni;

11.6.4. paraugu ņem no tādu standarta augļaugu reprezentatīvās daļas, uz kuriem vizuālajās pārbaudēs nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, un testē attiecībā uz kaitīgo organismu klātbūtni, pamatojoties uz šo augļaugu inficēšanās riska novērtējumu, kā arī tad, ja tuvākajā apkārtnē ir augi ar simptomiem;

11.6.5. ja vizuālajā pārbaudē ražošanas vietas daļā ir atklāts standarta materiāls un augļaugi ar Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomiem, no atlikušā standarta materiāla un augļaugiem bez simptomiem no partijas reprezentatīvās daļas ņem paraugus testēšanai, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni;

11.6.6. ņem paraugu testēšanai, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider un plūmju virālo baku vīrusu;

11.6.7. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

11.6.7.1. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % standarta materiāla un augļaugu un šis pavairošanas materiāls, augļaugi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, kā arī ir veikta atlikušo augu bez simptomiem reprezentatīvā parauga pārbaude partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, un ir atzīts, ka tas ir brīvs no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

d) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % standarta materiāla un augļaugu ir novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie un Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

11.6.7.2. plūmju virālo baku vīruss:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā plūmju virālo baku vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % standarta materiāla un augļaugu un šis pavairošanas materiāls, augļaugi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, kā arī ir veikta atlikušo augu bez simptomiem reprezentatīva parauga pārbaude partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, un ir atzīts, ka tas ir brīvs no plūmju virālo baku vīrusa;

11.6.7.3. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz ne vairāk kā 2 % standarta materiāla un augļaugu ir novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

11.6.7.4. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz ne vairāk kā 2 % standarta materiāla un augļaugu ir novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

 

12. Pyrus L. - bumbiere

 

12.1. Visām kategorijām vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

 

12.2. Pirmsbāzes materiāls:

12.2.1. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē 15 gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi 15 gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikumā B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot vīrusveidīgu slimību un viroīdu klātbūtni, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikumā A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

12.2.2. ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

b) pēdējo triju audzēšanas sezonu laikā ražošanas vietas daļā pirmsbāzes materiālam un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

 

12.3. Bāzes materiāls:

12.3.1. paraugu ņem no tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē reizi 15 gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider klātbūtni;

12.3.2. paraugu ņem no tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē:

12.3.2.1. reizi trijos gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider klātbūtni;

12.3.2.2. reizi 15 gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider un citu vīrusveidīgu slimību un viroīdu klātbūtni, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

12.4. Sertificēts materiāls:

12.4.1. paraugu ņem no tādu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē reizi 15 gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider klātbūtni;

12.4.2. paraugu ņem no tādu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē:

12.4.2.1. reizi piecos gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider klātbūtni;

12.4.2.2. reizi piecpadsmit gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider un citu vīrusveidīgu slimību un viroīdu klātbūtni, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

12.4.3. paraugus ņem no sertificētiem augļaugiem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

12.5. Bāzes un sertificēts materiāls:

12.5.1. ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:

a) bāzes un sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

 

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietā bāzes un sertificētam materiālam un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

 

c) pēdējo triju audzēšanas sezonu laikā ražošanas vietas daļā sertificētais materiāls un augļaugi, kam vizuālās pārbaudēs ir novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

 

12.6. Standarta materiāls:

12.6.1. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni. Ja testēšanas rezultāti attiecībā uz Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider ir pozitīvi, ražošanas vietas daļā ņem paraugus no standarta materiāla un augļaugu reprezentatīvās daļas, kas ir bez simptomiem, un tos testē, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider klātbūtni;

12.6.2. ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz šādu kaitīgo organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietā nav novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējo triju audzēšanas sezonu laikā ražošanas vietas daļā standarta materiāls un augļaugi, kam ir novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

 

13. Ribes L. - jāņoga, upene, ērkšķoga

 

13.1. Pirmsbāzes materiāls:

13.1.1. vizuālās pārbaudes veic divas reizes gadā;

13.1.2. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē četrus gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi četros gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļas minēto kaitīgo organismu klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļas minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

13.2. Bāzes, sertificēts un standarta materiāls:

13.2.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

13.2.2. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

13.3. Bāzes materiāls:

13.3.1. ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā bāzes materiāla un augļaugu ar Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer simptomiem īpatsvars nepārsniedz 0,05 % un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti.

 

13.4. Sertificēts materiāls:

13.4.1. ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā sertificētā materiāla un augļaugu ar Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer simptomiem īpatsvars nepārsniedz 0,5 % un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti.

 

14. Rubus L. - kazene, avene

 

14.1. Pirmsbāzes materiāls:

14.1.1. vizuālās pārbaudes veic divas reizes gadā;

14.1.2. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē divus gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi divos gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

14.2. Bāzes materiāls:

14.2.1. vizuālo pārbaudi veic:

14.2.1.1. divas reizes gadā, ja pavairošanas materiāls un augļaugi tiek audzēti uz lauka vai podos;

14.2.1.2. vienu reizi periodā, ja pavairošanas materiāls un augļaugi iegūti ar mikropavairošanas metodi un turēti mazāk par trim mēnešiem;

14.2.2. paraugu ņem un testē:

14.2.2.1. ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi;

14.2.2.2. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 14.2.2.1. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

14.2.3. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst šādām prasībām:

14.2.3.1. ja bāzes materiālam un augļaugiem ar Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa vai tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem testēšanas rezultāts ir pozitīvs, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina;

14.2.3.2. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā bāzes materiāla un augļaugu īpatsvars, kuriem ir katrs no turpmāk minēto kaitīgo organismu simptomiem, nepārsniedz šādu pieļaujamo līmeni:

Kaitīgais organisms Pieļaujamais līmenis (%)
Agrobacterium spp. Conn. 0,1
Rhodococcus fascians* Tilford 0,1
* Konstatējot kaitīgo organismu, pavairošanas materiālu un augļaugus, kā arī visus apkārt esošos saimniekaugus izrauj un iznīcina;

14.2.4. prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

a) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 0,25 % bāzes materiāla un augļaugu ir novēroti visu šo noteikumu 2. pielikumā minēto vīrusu simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

 

14.3. Sertificēts materiāls:

14.3.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

14.3.2. paraugu ņem un testē:

14.3.2.1. ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi;

14.3.2.2. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 14.3.2.1. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

14.3.3. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst šādām prasībām:

14.3.3.1. ja sertificētam materiālam un augļaugiem ar Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa vai tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem testēšanas rezultāts ir pozitīvs, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina;

14.3.3.2. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā sertificētā materiāla un augļaugu īpatsvars, kuriem ir katrs no turpmāk minēto kaitīgo organismu simptomiem, nepārsniedz šādu pieļaujamo līmeni:

Kaitīgais organisms Pieļaujamais līmenis (%)
Resseliella theobaldi Barnes 0,5
Agrobacterium spp. Conn. 1
Rhodococcus fascians* Tilford 1
* Konstatējot kaitīgo organismu, pavairošanas materiālu un augļaugus, kā arī visus apkārt esošos saimniekaugus izrauj un iznīcina;

14.3.4. prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

a) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 0,5 % sertificēta materiāla un augļaugu ir novēroti visu šo noteikumu 1. un 2. pielikumā minēto vīrusu simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

 

14.4. Standarta materiāls:

14.4.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

14.4.2. paraugu ņem un testē:

14.4.2.1. ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi;

14.4.2.2. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 14.4.2.1. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

14.4.3. ražošanas vietas daļā, ražošanas vietā vai apgabalā izrauj un nekavējoties iznīcina standarta materiālu un augļaugus ar Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa vai tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem, ja to paraugu testēšanas rezultāts ir pozitīvs.

 

15. Vaccinium L. - zilene, mellene, dzērvene, brūklene

 

15.1. Pirmsbāzes materiāls:

15.1.1. vizuālās pārbaudes veic divas reizes gadā;

15.1.2. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē piecus gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi piecos gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

15.2. Bāzes materiāls:

15.2.1. vizuālās pārbaudes veic divas reizes gadā;

15.2.2. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

15.2.3. ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

15.2.3.1. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn – pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn simptomi;

15.2.3.2. Diaporthe vaccinii Shear:

a) bāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Diaporthe vaccinii Shear;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti Diaporthe vaccinii Shear simptomi;

15.2.3.3. Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin un Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck – pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā bāzes materiāla un augļaugu īpatsvars, kuriem ir katrs no turpmāk minēto kaitīgo organismu simptomiem, nepārsniedz šādu pieļaujamo līmeni:

Kaitīgais organisms Pieļaujamais līmenis (%)
Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck 0,1
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin* 0,5
* Konstatējot Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, pavairošanas materiālu un augļaugus, kā arī visus apkārt esošos saimniekaugus izrauj un iznīcina;
 
15.2.3.4. Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

a) bāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz bāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi.

 

15.3. Sertificēts un standarta materiāls:

15.3.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

15.3.2. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

 

15.4. Sertificēts materiāls:

15.4.1. ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

15.4.1.1. Diaporthe vaccinii Shear:

a) sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Diaporthe vaccinii Shear;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti Diaporthe vaccinii Shear simptomi;

15.4.1.2. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin un Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck. Pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā sertificētā materiāla un augļaugu īpatsvars, kuriem ir katru no turpmāk minēto kaitīgo organismu simptomiem, nepārsniedz šādu pieļaujamo līmeni:

Kaitīgais organisms Pieļaujamais līmenis (%)
Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck 0,5
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn 0,5
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin* 1
* Konstatējot Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, pavairošanas materiālu un augļaugus, kā arī visus apkārt esošos saimniekaugus izrauj un iznīcina.
 
15.4.1.3. Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

a) sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz sertificēta materiāla un augļaugiem nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi;

c) ražošanas vietas daļā esošais sertificētais materiāls un augļaugi, kuriem ir redzami Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomi, un visi augi divu metru rādiusā ap augiem ar simptomiem ir izrauti un iznīcināti kopā ar augsnes paliekām. Visiem saimniekaugiem 10 m rādiusā ap augiem ar simptomiem un visiem citiem augiem no skartās partijas vismaz divās piemērotā laikā veiktās oficiālās pārbaudēs triju mēnešu laikā pēc augu ar simptomiem konstatēšanas nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomi un šo triju mēnešu laikā nav veikta nekāda apstrāde Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomu ierobežošanai. Pēc minētā triju mēnešu laikposma ražošanas vietas daļā nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomi vai šo pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvs paraugs tika testēts un konstatēts, ka tas ir brīvs no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, kā arī visiem citiem ražošanas vietā esošajiem augiem ražošanas vietas daļā nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomi vai šo pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvs paraugs tika testēts un konstatēts, ka tas ir brīvs no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.

 

15.5. Standarta materiāls

15.5.1. ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kurus dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinis par brīviem no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi;

c) ražošanas vietas daļā esošais standarta materiāls un augļaugi, kuriem ir redzami Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomi, un visi augi divu metru rādiusā ap augiem ar simptomiem ir izrauti un iznīcināti kopā ar augsnes paliekām. Visiem saimniekaugiem 10 m rādiusā ap augiem ar simptomiem un visiem citiem augiem no skartās partijas vismaz divās piemērotā laikā veiktās oficiālās pārbaudēs triju mēnešu laikā pēc augu ar simptomiem konstatēšanas nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomi un šo triju mēnešu laikā nav veikta nekāda apstrāde Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veldsimptomu ierobežošanai. Pēc minētā triju mēnešu laikposma ražošanas vietas daļā nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomi vai šo pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvs paraugs tika testēts un konstatēts, ka tas ir brīvs no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, kā arī visiem citiem ražošanas vietā esošajiem augiem ražošanas vietas daļā nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld simptomi vai šo pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvs paraugs tika testēts un konstatēts, ka tas ir brīvs no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld."

4.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
105

"6. pielikums

Ministru kabineta

2017. gada 7. februāra

noteikumiem Nr. 76


Maksimāli pieļaujamais bāzes mātesaugu paaudžu skaits


Nr.
p.k.

Ģints vai suga

Multiplicēšana

Potcelma multiplicēšana

1.

Ēdamā kastaņa (Castanea sativa Mill.)

2

3

2.

Lazda (Corylus avellana L.)

2

3.

Parastā cidonija (Cydonia oblonga Mill)

2

3

4.

Vīģe (Ficus carica L.)

2

5.

Zemene (Fragaria L.)

5

6.

Grieķu valrieksts (Juglans regia L.)

2

 

7.

Parastā aprikoze, mājas plūme, parastais persiks, vītollapu plūme un citas diploīdās plūmes (Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley)

2

3

8.

Saldais ķirsis, skābais ķirsis (Prunus avium (L.) L., Prunus cerasus L.)

2

3

9.

Jāņoga, upene, ērkšķoga (Ribes L.)

3

10.

Kazene, avene (Rubus L.)

2

11.

Zilene, mellene, dzērvene, brūklene (Vaccinium L.)

2

"