Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 894
Rīgā 2021. gada 1. decembrī (prot. Nr. 78 23. §)
21-TA-1348
Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām
1.
Atbalstīt apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas 2021. gada budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem" 340 000 euro apmērā uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2021. gada budžeta apakšprogrammu 09.16.00 "Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā", lai 2021. gadā segtu izdevumus saistībā ar Latvijā paredzēto nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanu, tai skaitā:
1.1.
2021./2022. gada sezonas FIL pasaules kausa posma kamaniņu sportā organizēšanai (biedrībai "Latvijas Kamaniņu sporta federācija") – 120 000 euro;
1.2.
2021./2022. gada sezonas IBSF pasaules kausa posma skeletonā un bobslejā divniekiem organizēšanai (biedrībai "Latvijas Bobsleja un skeletona federācija") – 120 000 euro;
1.3.
2021./2022. gada sezonas IBSF Eiropas kausa posma skeletonā un bobslejā divniekiem organizēšanai (biedrībai "Latvijas Bobsleja un skeletona federācija") – 100 000 euro.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns