MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2235
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no valsts budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 17.00.00 „Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes budžetu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.