MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-772
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
4.
2022.gada izdevumus, kas saistīti ar vienreizēja atbalsta izmaksu personām ar alternatīvo statusu, nepārsniedzot 91 800 EUR, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022.gadā.
 
5.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktam.