MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1675
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot un noteiktajā kārtībā līdz 2022. gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem", pilnveidojot lēmuma par ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē izpildes papildnoteikumus.