22-TA-3127
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par viņu tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par viņu tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 42. un 43. pantu.
3.
Izdevumus, kas saistīti ar prēmiju izmaksu 357 680 euro apmērā, segt attiecīgi no Iekšlietu ministrijai budžeta apakšprogrammai 06.01.00 "Valsts policija" (181 018 euro apmērā), budžeta programmai 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" (150 000 euro apmērā), budžeta programmai 42.00.00 "Iekšējās drošības biroja darbība" (11 831 euro apmērā) un 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" (14 831 euro apmērā) atlīdzībai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.