Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
23-TA-72
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
4.panta piekto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 193. nr.; 2014, 204. nr.; 2015, 252. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 58. nr.; 2022, 179. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-72 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-72 Nr]

"2. pielikums

Ministru kabineta

2013.gada 24.septembra

noteikumiem Nr. 1000 

Nr.
p. k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1.

Transportlīdzekļa reģistrācija

1 darbība 5,74 0,00* 5,74
2.

Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites

1 darbība

3,02

0,00*

3,02

3. Transportlīdzekļa pirmreizējā reģistrācija Latvijā

1 darbība

11,88

0,00*

11,88

4. Komercķīlas atzīmes reģistrācija

1 darbība

7,11

1,49

8,60

5. Aizlieguma atzīmes reģistrācija, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka iesniegumu

1 darbība

4,60

0,97

5,57

6. Kuģošanas līdzekļa reģistrācija

1 darbība

5,74

0,00*

5,74

7.

Kuģošanas līdzekļa noņemšana no uzskaites

1 darbība

3,02

0,00*

3,02

8.

Kuģošanas līdzekļa pirmreizējā reģistrācija Latvijā

1 darbība

11,88

0,00*

11,88

9.

Apliecinājuma par transportlīdzekļa norakstīšanu izsniegšana

1 darbība

1,74

0,37

2,11

10.

Apliecinājuma par kuģošanas līdzekļa norakstīšanu izsniegšana

1 darbība

1,74

0,37

2,11

11.

Transportlīdzekļa īpašnieka maiņa ar abpusēju iesniegumu

1 darbība

10,70

2,25

12,95

12.

Numurētā agregāta īpašnieka maiņa ar abpusēju iesniegumu

1 darbība

10,70

2,25

12,95

13. Tranzīta numura kartes izsniegšana

1 darbība

6,96

1,46

8,42

14.

Tirdzniecības numura kartes noformēšana

1 darbība

7,24 1,52 8,76
15.

Izmēģinājuma numura kartes izsniegšana

1 darbība

6,96

1,46

8,42

16.

Izziņas par numurētā agregāta piederību izsniegšana

1 darbība

6,96 1,46 8,42
17.

Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība

1 vienība

6,35 1,33 7,68
18.

Valsts reģistrācijas numura izvēle:

1 darbība  

 

 

18.1. mehāniskajam transportlīdzeklim, izņemot mopēdu,  ja valsts reģistrācijas numurs ir ar vienu vai diviem cipariem, vienādu ciparu simbolu kombināciju un tādu ciparu kombināciju, kuras pirmais cipars ir jebkurš cipars un visi atlikušie cipari ir "0" (nulle)   413,22 86,78 500,00

18.2.

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ja valsts reģistrācijas numurs neatbilst noteikumu 18.1.apakšpunktam, kā arī kuģošanas līdzeklim, piekabei un mopēdam 123,97 26,03 150,00
19.

Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta noformēšana transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā

1 darbība

0,30

0,06

0,36

20.

Transportlīdzekļa īpašumtiesību apliecības noformēšana transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā

1 darbība

1,35

0,28

1,63

21.

Bezceļu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība

1 vienība

5,15 1,08 6,23

22.

Agregātu numuru salīdzināšana:

1 darbība      
22.1.

Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim, izņemot velosipēdus un elektroskrejriteņus

 

6,78 1,42 8,20
22.2.

Latvijā nereģistrētam transportlīdzeklim, izņemot velosipēdus un elektroskrejriteņus

11,92 2,50

14,42

23.

Transportlīdzekļa īpašnieka atzīmes izdarīšana transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par īpašuma tiesību pāreju reģistrētajam turētājam

1 darbība

0,71 0,15 0,86
24.

Transportlīdzekļa īpašnieka atzīmes izdarīšana transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par īpašuma tiesību pāreju citai personai, kura nav reģistrētais turētājs

1 darbība

7,11 1,49 8,60
25.

Pilnvarojuma atzīmes noformēšana transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (distances reģistrācijas uzsākšana)

1 darbība

5,34 1,12 6,46
26.

Velosipēda reģistrācija klientu apkalpošanas centrā (tai skaitā reģistrējot velosipēda īpašnieka maiņu)

1 darbība

1,84 0,39 2,23
27.

Elektroskrejriteņa tehnisko datu noteikšana un reģistrācija klientu apkalpošanas centrā (tai skaitā reģistrējot īpašnieka maiņu)

1 darbība

5,04 1,06 6,10
28.

Velosipēda reģistrācija, izmantojot e-pakalpojumus (tai skaitā reģistrējot velosipēda īpašnieka maiņu)

1 darbība

0,75 0,16 0,91
29.

Elektroskrejriteņa reģistrācija, izmantojot e-pakalpojumus (tai skaitā reģistrējot īpašnieka maiņu)

1 darbība

2,07 0,43 2,50
30.

Velosipēda vai elektroskrejriteņa reģistrācijas uzlīmes izsniegšana

1 darbība 1,72 0,36 2,08
31.

Transportlīdzekļa numura zīme (tai skaitā speciālās nozīmes)

1 darbība 9,22 1,94 11,16
32.

Transportlīdzekļa reģistrācijas numura rezervēšana

1 darbība 11,64 2,44 14,08
33.

Individuālas numura zīmes izvēle

1 darbība 3014,54 633,05 3647,59
34.

Kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība

1 vienība 5,15 1,08 6,23
35.

Kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņa ar abpusēju iesniegumu

1 darbība 10,70 2,25 12,95
36. Kuģošanas līdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes uzlīmju vai trafaretu komplekts 1 darbība 9,01 1,89 10,90
37. Kuģošanas līdzekļa numura zīmes simbols bojātā vietā 1 vienība 1,02 0,21 1,23
38.

Izziņas par kuģošanas līdzekļa motora piederību izsniegšanu

1 darbība 9,74 2,05 11,79
39.

Kuģošanas līdzekļa agregātu numuru salīdzināšana

1 darbība 6,78 1,42 8,20
40. Transportlīdzekļu un atpūtas kuģu vadītāju dokumentu noformēšana un izsniegšana 1 darbība 5,42 0,00* 5,42
41.

Transportlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība

1 vienība 14,04 2,95 16,99
42.

Autovadītāja apliecība bīstamu kravu pārvadāšanai

1 vienība 14,04 2,95 16,99
43.

Transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas pasniedzēja un instruktora dokumenta noformēšana un izsniegšana

1 darbība 5,42 0,00* 5,42
44.

Transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas pasniedzēja un instruktora apliecība

1 vienība 3,52 0,74 4,26
45.

Transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas pasniedzēja un instruktora atestācija

1 darbība 17,20 3,61 20,81
46.

Braukšanas mācību atļauja

1 vienība 6,15 1,29 7,44
47.

Teorētiskais eksāmens:

1 darbība      
47.1.

mehānisko transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadītājiem

  9,42 1,98 11,40
47.2.

mopēda vadītājiem

7,49 1,57 9,06
48.

Vadīšanas eksāmens AM kategorijas transportlīdzeklim

1 darbība 20,83 4,37 25,20
49.

Atkārtots vadīšanas eksāmens AM kategorijas transportlīdzeklim, ja nav jākārto manevri (figūras)

1 darbība 16,98 3,57 20,55
50.

Vadīšanas eksāmens A un B kategoriju transportlīdzekļiem

1 darbība 24,67 5,18 29,85
51.

Atkārtots vadīšanas eksāmens A kategorijas transportlīdzekļiem, ja nav jākārto manevri (figūras)

1 darbība 18,9 3,97 22,87
52.

Vadīšanas eksāmens C un D kategoriju transportlīdzekļiem

1 darbība 30,45 6,39 36,84
53.

Atkārtots vadīšanas eksāmens C un D kategoriju transportlīdzekļiem, ja nav jākārto manevri (figūras)

1 darbība 24,67 5,18 29,85
54.

Vadīšanas eksāmens profesionālā vadītāja kvalifikācijas iegūšanai

1 darbība 47,73 10,02 57,75
55.

Atkārtots vadīšanas eksāmens profesionālā vadītāja kvalifikācijas iegūšanai, ja nav jākārto manevri (figūras)

1 darbība 41,98 8,82 50,80
56.

Mopēda izmantošana vadīšanas eksāmenā

1 darbība 9,53 2,00 11,52
57.

Motocikla izmantošana vadīšanas eksāmenā

1 darbība 11,79 2,48 14,27
58.

Vieglā automobiļa izmantošana transportlīdzekļa vadīšanas eksāmenā

1 darbība 12,19 2,56 14,75
59.

Vieglā automobiļa piekabes izmantošana transportlīdzekļa vadīšanas eksāmenā

1 darbība 6,61 1,39 8,00
60.

Kravas automobiļa izmantošana vadīšanas eksāmenā

1 darbība 34,02 7,14 41,16
61.

Kravas automobiļa un piekabes izmantošana vadīšanas eksāmenā

1 darbība 40,23 8,45 48,68
62.

Kravas automobiļa izmantošana profesionālā vadītāja kvalifikācijas iegūšanas vadīšanas eksāmenā

1 darbība 56,86 11,94 68,80
63.

Kravas automobiļa un piekabes izmantošana profesionālā vadītāja kvalifikācijas iegūšanas vadīšanas eksāmenā

1 darbība 69,29 14,55 83,84
64.

Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas karte

1 vienība 14,04 2,95 16,99
65.

Transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas mācību vietas (bāzes) apsekošana

1 darbība 85,37 17,93 103,30
66.

Teorētiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem

1 darbība 77,47 16,27 93,74
67.

Teorētiskais eksāmens starptautisko atpūtas buru kuģu vadītājiem, kas jaunāki par 18 gadiem

1 darbība 39,14 8,22 47,36
68.

Teorētiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem (ar navigācijas uzdevumiem)

1 darbība 120,08 25,22 145,30
69.

Teorētiskais eksāmens starptautisko buru atpūtas kuģu vadītājiem (ar navigācijas uzdevumiem), kas jaunāki par 18 gadiem

1 darbība 60,45 12,69 73,14
70.

Praktiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem

1 darbība 60,45 12,69 73,14
71.

Praktiskais eksāmens starptautisko buru atpūtas kuģu vadītājiem, kas jaunāki par 18 gadiem

1 darbība 30,62 6,43 37,05
72.

Motorjahtas izmantošana praktiskajā eksāmenā

1 darbība 172,16 36,15 208,31
73.

Buru jahtas izmantošana praktiskajā eksāmenā

1 darbība 34,43 7,23 41,66
74.

Buru jahtas izmantošana praktiskajā eksāmenā personām, kas jaunākas par 18 gadiem

1 darbība 17,21 3,61 20,82
75.

Starptautisko atpūtas kuģu vadītāja apliecība

1 vienība 5,41 1,14 6,55
76.

Atpūtas kuģu vadītāju sagatavošanas mācību vietas (bāzes) apsekošana

1 darbība 85,37 17,93 103,30
77.

Apmācības kursi ceļu satiksmes drošības jautājumos pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros

1 darbība 41,34 8,68 50,02
78.

Atļaujas piedalīties ceļu satiksmē piešķiršana, izsniedzot uzlīmi par transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati

1 darbība 2,85 0,00* 2,85
79.

Valsts tehniskā apskate, pamatpārbaude 

1 darbība      
79.1. M1 kategorijas transportlīdzeklis   24,30 5,10 29,40
79.2. M2 kategorijas transportlīdzeklis 27,25 5,72 32,97
79.3. M3 kategorijas transportlīdzeklis 41,48 8,71 50,19
79.4.

N1 kategorijas transportlīdzeklis

25,42 5,34

30,76

79.5. N2 kategorijas transportlīdzeklis   33,95 7,13 41,08
79.6. N3 kategorijas transportlīdzeklis 40,82 8,57 49,39
79.7.

O1 kategorijas transportlīdzeklis

8,94 1,88 10,82
79.8. O2 kategorijas transportlīdzeklis 12,33 2,59 14,92
79.9. O3 kategorijas transportlīdzeklis 24,52 5,15 29,67
79.10. O4 kategorijas transportlīdzeklis 30,67 6,44 37,11
79.11. L kategorijas transportlīdzeklis 12,99 2,73 15,72
80. Atļaujas piedalīties ceļu satiksmē piešķiršana, veicot atkārtotu valsts tehnisko apskati un izsniedzot tehniskās apskates uzlīmi atkārtotā tehniskajā apskatē 1 darbība 1,42

0,00*

1,42
81. Atkārtota valsts tehniskā apskate 1 darbība      
81.1.

M1 kategorijas transportlīdzeklis

  12,97 2,72 15,69
81.2. M2 kategorijas transportlīdzeklis 14,29 3,00 17,29
81.3. M3 kategorijas transportlīdzeklis 21,80 4,58 26,38
81.4. N1 kategorijas transportlīdzeklis 13,51 2,84 16,35
81.5. N2 kategorijas transportlīdzeklis 17,86 3,75 21,61
81.6.

N3 kategorijas transportlīdzeklis

21,47 4,51 25,98
81.7. O1 kategorijas transportlīdzeklis 4,63 0,97 5,60
81.8. O2 kategorijas transportlīdzeklis 6,40 1,34 7,74
81.9. O3 kategorijas transportlīdzeklis 12,87 2,70 15,57
81.10 O4 kategorijas transportlīdzeklis 16,08 3,38 19,46
81.11. L kategorijas transportlīdzeklis 6,75 1,42 8,17
82. Transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates uzlīme 1 vienība 1,81 0,38 2,19
83.

Atļaujas vienu dienu piedalīties ceļu satiksmē noformēšana

1 darbība 3,56 0,75 4,31
84.

Transportlīdzekļa Eiropas Transporta Ministru Konferences (turpmāk - ETMK) ekoloģijas un drošības sertifikāta piešķiršana

1 darbība 3,77 0,00* 3,77
85.

Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk - ADR) sertifikāta piešķiršana

1 darbība 3,77 0,00* 3,77
86.

Transportlīdzekļa dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar specializētajiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem vai to sastāviem sertifikāta piešķiršana

1 darbība 3,77 0,00* 3,77
87.

Transportlīdzekļa pārbaude atbilstoši ETMK ekoloģijas un drošības prasībām

1 darbība 8,54 1,79 10,33
88.

Transportlīdzekļa pārbaude ADR sertifikāta saņemšanai

1 darbība 15,65 3,29 18,94
89.

Transportlīdzekļa pārbaude sertifikāta dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar specializētajiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem vai to sastāviem saņemšanai

1 darbība 14,23 2,99 17,22
90.

Jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošana

1 darbība 85,37 0,00* 85,37
91.

Transportlīdzekļa pārbūves tehniskā projekta saskaņošana

1 darbība 14,23 0,00* 14,23
92.

Pārbūves tehnisko noteikumu saskaņošana

1 darbība 59,76 0,00* 59,67
93.

Atzinums par pārbūvēta transportlīdzekļa atbilstību ceļu satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām:

1 darbība      
93.1.

pēc 1.kategorijas pārbūves

  1,85 0,00* 1,85
93.2.

pēc 2.kategorijas pārbūves

3,41 0,00* 3,41
94.

Transportlīdzekļa tehniskā ekspertīze:

1 darbība      
94.1. pēc 1.kategorijas pārbūves   30,88 6,48 37,36
94.2.

pēc 2.kategorijas pārbūves

45,11 9,47 54,58
95.

Individuālā kārtā izgatavota transportlīdzekļa pārbaude un elektroniskā tehniskā apraksta sagatavošana:

1 darbība      
95.1.

O1 kategorijas transportlīdzeklim

  61,58 12,93 74,51
95.2.

O2 kategorijas transportlīdzeklim

102,47 21,52 123,99
96. Identifikācijas numura iestrādāšana (iekalšana) transportlīdzeklim 1 darbība 26,21 5,50 31,71
97.

Transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes izgatavošana un uzstādīšana

1 darbība 13,28 2,79 16,07
98.

Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrēšana

1 darbība 24,90

0,00*

24,90
99.

Atzinums par transportlīdzekļa valsts individuālās apstiprināšanas dokumentāciju:

1 darbība      
99.1. L kategorijas transportlīdzeklim   16,36 0,00* 16,36
99.2. O1 un O2 kategorijas transportlīdzeklim 14,94 0,00* 14,94
99.3. O3 un O4 kategorijas transportlīdzeklim 24,90 0,00* 24,90
99.4. M1 kategorijas transportlīdzeklim 39,84 0,00* 39,84
99.5.

M2 un M3 kategorijas transportlīdzeklim

58,34 0,00* 58,34
99.6. N1 kategorijas transportlīdzeklim 49,80 0,00* 49,80
99.7. N2 un N3 kategorijas transportlīdzeklim 66,87 0,00* 66,87
100.

Transportlīdzekļa valsts individuālās apstiprināšanas sertifikāta izsniegšana

1 darbība 4,98 0,00* 4,98
101.

Transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu ievadīšana transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā:

1 darbība      
101.1. par katra transportlīdzekļa tipu (dati, kas kopēji visiem tipa variantiem)   14,23 2,99 17,22
101.2. papildus par katru tipa variantu 8,54 1,79 10,33
102.

Transportlīdzekļa pārbaude valsts individuālai apstiprināšanai:

1 darbība      
102.1. L kategorijas transportlīdzeklim   23,76 4,99 28,75
102.2. O1 un O2 kategorijas transportlīdzeklim 17,35 3,64 20,99
102.3. O3 un O4 kategorijas transportlīdzeklim 56,49 11,86 68,35
102.4. M1 kategorijas transportlīdzeklim 37,99 7,98 45,97
102.5. M2 un M3 kategorijas transportlīdzeklim 73,56 15,45 89,01
102.6. N1 kategorijas transportlīdzeklim 63,60 13,36 76,96
102.7. N2 un N3 kategorijas transportlīdzeklim 73,56 15,45 89,01
103.

Transportlīdzekļa atkārtota pārbaude valsts individuālai apstiprināšanai:

1 darbība 15,65 3,29 18,94
103.1. L kategorijas transportlīdzeklim   11,88 2,49 14,37
103.2.

O1 un O2 kategorijas transportlīdzeklim

8,68 1,82 10,50
103.3.

O3 un O4 kategorijas transportlīdzeklim

28,24 5,93 34,17
103.4.

M1 kategorijas transportlīdzeklim

18,99 3,99 22,98
103.5.

M2 un M3 kategorijas transportlīdzeklim

36,78 7,72 44,50
103.6.

N1 kategorijas transportlīdzeklim

31,79 6,68 38,47
103.7.

N2 un N3 kategorijas transportlīdzeklim

36,78 7,72 44,50
104.

Atzinums par transportlīdzekļa atbilstību transportlīdzeklim, kam Latvijā veikta atbilstības novērtēšana un iesniegti transportlīdzekļa pārbaudes protokoli

1 darbība 99,60 20,92 120,52
105.

Transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts

1 vienība 2,84 0,60 3,44
106.

Valsts individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanas sertifikāts

1 vienība 3,56 0,75 4,31
107. Elektrotransportlīdzekļa uzlāde:        
107.1. fiksētā uzlādes pakalpojuma cena 1 minūte

0,098

0,02 0,12
107.2. cena par patērēto elektroenerģiju  

Atbilstoši vidējai elektroenerģijas Nord Pool biržas cenai

108.

Nodokļa, nodevas vai naudas soda samaksa

1 darbība 0,99 0,21 1,20
109.

Pārbaude par transportlīdzekļa atbilstību vēsturiskā spēkrata statusam:

1 darbība      
109.1.

automobilim

  28,91 6,07 34,98
109.2.

motociklam

17,35 3,64 20,99
110.

Apliecinājuma par transportlīdzekļa atbilstību vēsturiskā spēkrata statusam noformēšana:

1 darbība      
110.1.

automobilim

  7,44 1,56 9,00
110.2.

motociklam

4,97 1,04 6,01
111.

Invalīdu stāvvietas izmantošanas karte

1 vienība 0,71 0,15 0,86
112.

Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācija

1 darbība 144,02 30,24 174,26

 

 

 

 

 

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu."