MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-345
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto Noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot Noteikumu projektu parakstīšanai.