Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 590
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 24. §)
23-TA-2088
Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 336 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
Izdarīt Ministru kabineta 2023. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 336 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 112. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Atbalstīt apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" 2 942 887 euro apmērā uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu  20.01.00 ''Valsts sociālie pabalsti'', lai segtu izdevumus, kas radušies no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. jūlijam saistībā ar valsts sociālo pabalstu izmaksām Ukrainas civiliedzīvotājiem atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta trešās daļas 9. punktam, vienpadsmitajai un trīspadsmitajai daļai, kā arī 7.2 panta devītajai un vienpadsmitajai daļai."
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Labklājības ministre E. Siliņa