Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 240
Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 40. §)
24-TA-640
Par apropriācijas palielināšanu
1.
Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 51. pantu, atbalstīt apropriācijas palielināšanu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 6 000 000 euro apmērā un atbilstoši paredzēt apropriāciju kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā", lai Latvijas Republikas vārdā veiktu ieguldījuma iemaksu Pasaules Bankā, kas var tikt konvertēta Pasaules Bankas kapitāla daļās saskaņā ar atsevišķu lēmumu par Pasaules Bankas akciju kapitāla palielināšanu.
2.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas palielināšanu atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, palielināt apropriāciju.
Ministru prezidente E. Siliņa
Finanšu ministrs A. Ašeradens