Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 965
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 6. §)
21-TA-439
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 115. nr.; 2018, 172. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 12. panta otro daļu apstiprināt Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju šādā sastāvā:
1.1. A. Pelšs – Ārlietu ministrijas valsts sekretārs (komitejas priekšsēdētājs);
1.2. I. Baltābola – Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece;
1.3. R. Burmistris – Veselības inspekcijas Farmācijas departamenta vadītājs;
1.4. Ž. Kangro – Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes priekšnieka vietniece, Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšniece;
1.5. A. Kovaļenko – Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Risku vadības daļas vadītājs;
1.6. J. Krastiņa – Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta direktora vietniece, Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vadītāja;
1.7. M. Ķuda – Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta direktors;
1.8. K. Markovskis – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta direktors;
1.9. O. Matejūna – Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta direktore;
1.10. A. Melkers – Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieka vietnieks;
1.11. N. Rumpe – Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļas vadītājs;
1.12. Valsts drošības dienesta pārstāvis;
1.13. Satversmes aizsardzības biroja pārstāvis;
1.14. Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvis."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs