Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
21-TA-1513
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Nacionālās drošības likuma
22.2 panta sesto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 131. nr.) šādu grozījumu:
1.
Papildināt ar V1. nodaļu šādā redakcijā:
"V1. Kritiskās infrastruktūras un Eiropas kritiskās infrastruktūras drošības un aizsardzības pasākumu īstenošana izņēmuma stāvokļa gadījumā
38.1 Lai efektīvi īstenotu kritiskās infrastruktūras un Eiropas kritiskās infrastruktūras drošības un aizsardzības pasākumu  izņēmuma stāvokļa gadījumā, Aizsardzības ministrija sadarbībā ar kritiskās infrastruktūras vai Eiropas kritiskās infrastruktūras īpašnieku vai tiesisko valdītāju var vienoties par kritiskās infrastruktūras vai Eiropas kritiskās infrastruktūras Zemessardzes apakšvienības izveidi (turpmāk – kritiskās infrastruktūras Zemessardzes apakšvienību), noslēdzot sadarbības līgumu.
38.2 Kritiskās infrastruktūras Zemessardzes apakšvienību var veidot zemessargi, kam ir darba tiesiskās attiecības ar kritiskās infrastruktūras vai Eiropas kritiskās infrastruktūras īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
38.3 Izņēmuma stāvokļa gadījumā kritiskās infrastruktūras Zemessardzes apakšvienības uzdevums ir nodrošināt kritiskās infrastruktūras un Eiropas kritiskās infrastruktūras drošības un aizsardzības pasākumu īstenošanu, kā arī veikt citus Valsts aizsardzības operatīvā plānā noteiktos uzdevumus."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds