Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 888
Rīgā 2023. gada 12. decembrī (prot. Nr. 61 56. §)
23-TA-3184
Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām
1.
Atbalstīt apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas 2023. gada budžeta apakšprogrammas 03.06.00 "Sociālo stipendiju fonds Studētgods" prioritārā pasākuma "Sociālo stipendiju nodrošināšana studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm"  577 155 euro apmērā, budžeta apakšprogrammas 05.12.00 "Valsts pētījumu programmas" prioritārā pasākuma "Valsts pētījumu programmas īstenošana" 350 000 euro apmērā un budžeta apakšprogrammas 03.11.00 "Koledžas" prioritārā pasākuma "Personāla pieejamības uzlabošana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā" 57 497 euro apmērā uz budžeta apakšprogrammu 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) valsts galvoto aizdevumu atmaksai" ilgtermiņa pasākumam "Valsts galvoto aizdevumu atmaksai par īstenotajiem projektiem Daugavpils Olimpiskajā centrā, Zemgales Olimpiskajā centrā un Ventspils Olimpiskajā centrā", lai atmaksātu valsts galvotā  aizdevuma  2024. gada maksājuma daļu, tādējādi nodrošinot saistību daļēju izpildi 2023. gadā.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam;
2.2.
nodrošināt, ka biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja" šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts budžeta līdzekļus valsts galvotā aizdevuma 2024. gada maksājuma daļas atmaksai izlieto līdz 2023. gada 31. decembrim.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas pārdali atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
Ministru prezidente E. Siliņa
Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša