MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1438
Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimā.