MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2784
Rīkojuma projekts "Par Kārli Piģēnu"
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.