Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 260
Rīgā 2023. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 29 1. §)
23-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām"
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 251. nr.; 2017, 198. nr.; 2019, 146. nr.; 2020, 74A., 248. nr.; 2021, 91. nr.; 2022, 116., 248. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Īstermiņa eksporta kredīta garantiju programmas īstenošanai izmanto Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksāto publisko finansējumu 3 030 000 euro apmērā, Eiropas Savienības fondu 2004.–2006. gada plānošanas perioda 2.4.1. nacionālās programmas "Aizdevumi (t. sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai" ietvaros atmaksāto publisko finansējumu 470 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu 2 190 000 euro apmērā. Programmas ieņēmumus izmanto īstermiņa eksporta kredīta garantiju programmas īstenošanai."
2.
Papildināt ar 18.1 punktu šādā redakcijā:
"18.1 Sabiedrība Altum reizi ceturksnī publicē savā tīmekļvietnē to saimnieciskās darbības veicēju sarakstu, kuriem sabiedrība Altum izsniegusi garantijas, un sniegto garantiju apjomus."
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Ekonomikas ministre I. Indriksone