MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1270
Latvijas Republikas nostāja par Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2018/2368
1.
Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2018/2368 (turpmāk – nostāja).
 
2.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

 
3.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2022. gada 1. martam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktus pilnīgai Padomes 2011. gada 19. jūlija Direktīvas 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai, prasību pārņemšanai.