Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Ministru kabineta noteikumi Nr. 623
Rīgā 2023. gada 31. oktobrī (prot. Nr. 54 20. §)
23-TA-2582
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto, piecpadsmito un sešpadsmito daļu 
Izdarīt Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 77., 136., 153., 183. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
"22. Atbalsttiesīgajā platībā var iekļaut objektus, kas nav platāki par diviem metriem, – koptus grāvjus, dzīvžogus un koku rindas."
2.
Papildināt ar 371.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"371.3.1 ja pēc šo noteikumu 371.3. apakšpunktā minētās pārdalīšanas saistītā ienākumu atbalsta intervences vienības minimālā summa netiek sasniegta, nepieciešamo daļu no finansējuma apmēra, kas veidojas no vienības plānotās summas pārsnieguma, pārdala tām saistītā ienākumu atbalsta intervencēm, kuru vienības minimālā summa netiek sasniegta. Pārdalīto atbalstu piešķir proporcionāli intervences atbalsta apmēram, nepārsniedzot vienības minimālo summu;".
3.
Papildināt ar 371.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
"371.3.2 ja pēc šo noteikumu 371.3.1 apakšpunktā minētās pārdalīšanas saistītā ienākumu atbalsta intervences vienības minimālā summa netiek sasniegta, nepieciešamo daļu no finansējuma apmēra, kas veidojas no vienības minimālās summas pārsnieguma, pārdala tām saistītā ienākumu atbalsta intervencēm, kuru vienības minimālā summa netiek sasniegta. Pārdalīto atbalstu piešķir proporcionāli intervences atbalsta apmēram, nepārsniedzot vienības minimālo summu;".
4.
Papildināt ar 371.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"371.6.1 šo noteikumu 371.3., 371.3.1, 371.3.2 un 371.4. apakšpunktā minēto atbalsta pārdali nepiemēro saistītajam ienākumu atbalstam par proteīnaugiem;".
5.
Izteikt 388. punktu šādā redakcijā:
"388. Šo noteikumu 146. punktā prasīto informāciju par 2023. gadu lauksaimnieks iesniedz LIZ pārvaldības sistēmā līdz 2024. gada 5. februārim."
6.
Izteikt 389. punktu šādā redakcijā:
"389. Šo noteikumu 155. punktā, 161.3. un 163.3. apakšpunktā prasīto informāciju par 2023. gadu lauksaimnieks LIZ pārvaldības sistēmā iesniedz līdz 2024. gada 5. februārim."
7.
Izteikt 390. punktu šādā redakcijā:
"390. Šo noteikumu 161.1. apakšpunktā minēto mēslošanas plānu un informāciju saistībā ar 2023. gada ģeotelpisko iesniegumu lauksaimnieks iesniedz LIZ pārvaldības sistēmā līdz 2024. gada 5. februārim."
8.
Izteikt 394. punktu šādā redakcijā:
"394. Šo noteikumu 256. punktā minēto atbalsta samazinājumu nepiemēro par 2023. gada ģeotelpisko iesniegumu."
9.
Papildināt ar 397. punktu šādā redakcijā:
"397. 2023. gadā šo noteikumu 2.8. apakšpunktā minētajam tiešo maksājumu atbalstam par derīgiem atzīstami tādi augsnes agroķīmiskās izpētes un agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju dati, kā arī augsnes paraugu analīžu rezultāti, kas saskaņā ar šo noteikumu 158. punktu iesniegti līdz 2023. gada 5. novembrim."
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministrs A. Krauze