MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-50
Informatīvais ziņojums "Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju"
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.