Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 847
Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 48. §)
21-TA-989
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 16 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 16 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 9., 52., 72. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) finansējumu, kas nepārsniedz 10 824 075 euro, tai skaitā:
1.1. 10 802 839 euro, lai atbilstoši likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" pārejas noteikumu 23. un 24. punktam nodrošinātu bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu 180 euro apmērā laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam;
1.2. 21 236 euro, lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas tehnoloģiju sistēmu pielāgošanu."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministrs G. Eglītis