MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1178
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.