MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
22-TA-1089
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir  finanšu  ministrs.